Ludzkość zaburzyła nawet masowe wymieranie

| Nauki przyrodnicze
Anderson Mancini, CC-BY 2.0

Naukowcy od dłuższego czasu twierdzą, że na Ziemi rozpoczęło się szóste masowe wymieranie. Teraz jednak dowiadujemy się, że ludzkość zaburzyła dotychczasowe zasady masowych wymierań. Po raz pierwszy w dziejach największe morskie zwierzęta mogą wymrzeć jako pierwsze.

Wymieranie we współczesnych oceanach jest bardzo mocno powiązane z wielkością. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że ludzie zjadają najpierw większe zwierzęta - mówi paleobiolog Jonathan Payne z Uniwersytetu Stanforda.

Payne i jego zespół przyjrzeli się wymieraniom na przestrzeni ostatnich 445 milionów lat i porównali je z czasami obecnymi. Zauważyli duże różnice pomiędzy dwiema wielkimi grupami zwierząt - mięczakami i kręgowcami.

Wcześniej wszystkie masowe wymierania albo miały większy wpływ na mniejsze zwierzęta morskie, albo też nie było różnicy i wszystkie gatunki były równo zagrożone. Teraz jest inaczej. Nasze analizy wykazały, że obecnie na każde 10-krotne zwiększenie masy ciała przypada 13-krotne większe ryzyka wyginięcia. Im większy jesteś, z tym większym prawdopodobieństwem wyginiesz - mówi Payne. Nikt nie wie, jaki wpływ na ekosystem miałoby wyginięcie wielkich zwierząt morskich. Wielkie zwierzęta są bardzo ważne, gdyż zwykle zajmują szczyt łańcucha pokarmowego, mają olbrzymie znaczenie dla obiegu składników odżywczych, odgrywają dużą rolę w bioturbacji osadów dennych - stwierdza Payne. To zaś oznacza, że wyginięcie wielkich zwierząt wcale nie musi stwarzać szansy dla mniejszych gatunków. Wręcz przeciwnie, może być dla nich poważnym problemem.

Badania Payne'a ujawniają, że działalność człowieka przynosi równie opłakane skutki w środowisku morskim co i lądowym. Wielokrotnie już to obserwowaliśmy. Ludzie wkraczają do nowego ekosystemu i najpierw zabijają wielkie zwierzęta. Jeszcze do niedawna środowisko morskie nie doświadczało takiego losu, gdyż ludzie trzymali się wybrzeży i nie byli w stanie poławiać na skalę przemysłową ryb z dużych głębokości - stwierdza Noel Heim.

Są też i dobre wiadomości. O ile z ocieplaniem się oceanów czy ich zatruciem przez naszą działalność przemysłową i rolniczą nie poradzimy sobie przez kolejne dziesiątki lub setki lat, o tyle bardzo szybko można podjąć odpowiednie decyzje o prawidłowym zarządzaniu zasobami morskimi i przestać nadmiernie eksploatować oceany.

 

masowe wymieranie ludzkość ocean wielkość zwierzę