Menopauza przyspiesza spadek funkcji płuc

| Zdrowie/uroda
gagilas, CC

Menopauza przyspiesza u kobiet spadek funkcji płuc.

Kobiety żyją coraz dłużej, co oznacza, że coraz większa część ich życia przypada na okres po menopauzie. Nasze badanie kładzie nacisk na wagę podtrzymywania zdrowia układu oddechowego - podkreśla Kai Triebner, doktorant z Uniwersytetu w Bergen.

Naukowcy ustalali zarówno natężoną pojemność życiową (ang. forced vital capacity, FVC), czyli pojemność mierzoną w czasie gwałtownego wydechu poprzedzonego maksymalnym wdechem, jak i natężoną objętość wydechowa pierwszosekundową, a więc objętość powietrza wydychanego w pierwszej sekundzie natężonego wydechu (ang. forced expiratory volume in one second, FEV1).

Okazało się, że w czasie i po menopauzie FVC i FEV1 spadały bardziej, niż można by oczekiwać w ramach normalnego starzenia. Autorzy publikacji z American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine zauważyli, że spadek w zakresie FVC był porównywalny do wpływu wypalania 20 papierosów dziennie przez 10 lat, a w zakresie FEV1 do wypalania 20 papierosów dziennie przez 2 lata. Większy spadek FVC niż FEV1 wskazuje, że menopauza prowadzi raczej do restrykcyjnych, a nie obturacyjnych zaburzeń wentylacji. Zaburzenia restrykcyjne powodują zmniejszenie pojemności czynnościowej płuc, a obturacyjne wiążą się ze zmniejszeniem przepływu powietrza w płucach.

Bez względu na typ zaburzeń wentylacji, pogorszenie funkcji płuc może prowadzić do zadyszki [...] czy zmęczenia. Objawy zależą od stopnia zmniejszenia pojemności [czynnościowej]. U nielicznych kobiet może się rozwinąć nawet niewydolność płuc.

Naukowcy analizowali dane 1438 uczestniczek European Respiratory Health Survey. Na początku studium ich wiek wynosił od 25 do 48 lat (żadna z kobiet nie przechodziła wtedy menopauzy). Ich losy śledzono przez 20 lat.

Analizując wyniki, akademicy brali poprawkę na wiek, wagę, wzrost, wykształcenie i historię palenia. Zgodnie z oczekiwaniami, u obecnych i byłych palaczek obserwowano gwałtowniejsze pogorszenie funkcji płuc (zarówno związanej z wiekiem, jak i menopauzą).

Triebner i inni wskazują na kilka możliwych przyczyn zaobserwowanych zjawisk. Po pierwsze, w czasie menopauzy zachodzą zmiany hormonalne, które powodują układowy stan zapalny, a już samo to wystarczy do pogorszenia funkcji płuc. Po drugie, zmiany hormonalne prowadzą do osteoporozy, która skraca długość kręgów piersiowych i w ten sposób zmniejsza ilość powietrza, jaką można zaczerpnąć w czasie wdechu.

menopauza funkcja płuc natężona pojemność życiowa FVC natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa FEV1 Kai Triebner