MikroRNA nowym celem w leczeniu depresji?

| Psychologia
Douglas Institute

W mózgach osób z depresją występuje obniżony poziom pewnego miRNA - miR-1202. Kanadyjscy naukowcy uważają, że to konkretne mikroRNA będzie można wykorzystać jako marker depresji oraz przy ocenie reakcji na leczenie.

Posługując się próbkami z Douglas Bell-Canada Brain Bank, zbadaliśmy tkankę mózgu osób z depresją i porównaliśmy ją z tkanką jednostek zdrowych psychicznie - opowiada dr Gustavo Turecki z Wydziału Psychiatrii McGill University.

Okazało się, że miRNA-1202, które występuje wyłącznie u człowieka oraz innych naczelnych, reguluje ważny receptor kwasu L-glutaminowego.

W dalszej kolejności Kanadyjczycy przeprowadzili serię eksperymentów, demonstrując, że antydepresanty zmieniają poziom miR-1202. Podczas naszych testów klinicznych na pacjentach z depresją leczonych citalopramem [...] ustaliliśmy, że w porównaniu do osób zdrowych, przed rozpoczęciem farmakoterapii występował u nich niższy poziom miR-1202. Gdy leczenie działało i ludzie nie mieli już obniżonego nastroju, stężenie miR-1202 rosło.

miR-1202 mikroRNA mózg depresja marker Douglas-Bell Canada Brain Gustavo Turecki