Migracja ze Stepu Pontyjskiego była migracją mężczyzn

| Humanistyka
National Human Genome Research Institute, PD

Przed 5000 lat doszło do wielkiej migracji ze Stepu Pontyjskiego na teren Europy. Najnowsze badania genetyczne wskazują, że wśród migrujących niemal nie było kobiet. Tymczasem 4000 lat wcześniej, podczas fali migracji, wraz z którą do Europy trafiło rolnictwo, bogato reprezentowane były obie płci. Różnice w obu migracjach wskazują na różne procesy społeczne i kulturowe, które legły u ich podstaw.

Ostatnie badania genetyczne pokazały, że dla składu ludnościowego Europy szczególnie ważne były dwie fale migracji. Pierwsza to ta sprzed 9000 lat, gdy z Anatolii trafiło tutaj rolnictwo, druga to migracja ze Stepu Pontyjskiego sprzed 5000 lat.

Teraz naukowcy z Uniwersytetu w Uppsali i Uniwersytetu Stanforda zbadali genom 20 ludzi pochodzących ze wczesnego neolitu i 16 osób, które żyły na przełomie epoki kamienia i brązu. Badania prowadzono pod kątem specyficznego chromosomu X oraz autosomów. Wykazały one, że wbrew dotychczasowej hipotezie o patrylokalności [to system społeczny zgodnie z którym rodzina mieszka w pobliżu rodziców męża - red.] wielu społeczności rolnicznch nie ma dowodów na występowanie tego zjawiska wśród migrantów, którzy we wczesnym neolicie przynieśli rolnictwo do Europy.

Jednak w przypadku migracji ze Stepu Pontyjskiego widoczna jest olbrzymia przewaga mężczyzn. Mattias Jakobsson, profesor genetyki z Uniwersytetu w Uppsali mówi, że na jedną migrującą kobietę przypadało wówczas około 10 migrujących mężczyzn. Dowody wskazują na trwającą wiele pokoleń migrację, co wyklucza możliwość, by wspomniana różnica w liczebności obu płci miała miejsce podczas jednej tylko fali migracyjnej.

Z badań wynika zatem, że podczas wcześniejszej migracji przemieszczały się prawdopodobnie całe rodziny. Podczas gdy ta późniejsza była migracją mężczyzn.

migracja Step Pontyjski mężczyna kobieta