W jamie ustnej migrenowców występuje więcej bakterii redukujących azotany

| Medycyna
miss_rogue (tara hunt), CC

U osób cierpiących na migreny w jamie ustnej może występować więcej bakterii redukujących azotany.

Istnieje teoria, że pewne pokarmy wyzwalają migrenę. Chodzi o czekoladę, wino, a zwłaszcza produkty zawierające azotany [takie jak przetworzone mięso czy zielone warzywa liściaste] - opowiada Antonio Gonzalez z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Myśleliśmy, że być może istnieje związek między tym, co ludzie jedzą, ich mikrobiomem i doświadczeniami migrenowymi.

Azotany mogą być redukowane przez bakterie mikrobiomu jamy ustnej do azotynów. W pewnych okolicznościach krążące azotyny są zaś przekształcane do tlenku azotu, a ten wspomaga zdrowie sercowo-naczyniowe, poprawiając przepływ krwi i zmniejszając ciśnienie. Amerykanie podkreślają, że ok. 4 na 5 pacjentów przyjmujących leki zawierające azotany na bóle w klatce lub zastoinową niewydolność serca wspomina jednak o skutku ubocznym w postaci migren.

W ramach badań naukowcy określali obecność i liczebność genów 3 reduktaz - azotanowej, azotynowej i tlenku azotu - w próbkach z jamy ustnej i kału uczestników American Gut Project (AGP). Gonzalez i Embriette Hyde sekwencjonowali fragment genu 16S rRNA, dzięki czemu można było zidentyfikować gatunki bakterii występujące w 172 próbkach z jamy ustnej i 1996 próbkach kału. Z wypełnionych wcześniej kwestionariuszy wiadomo było, kto cierpi na migreny, a kto nie.

O ile autorzy publikacji z pisma mSystems nie wykryli różnic w ogólnym składzie społeczności bakteryjnych migrenowców i niemigrenowców, o tyle w liczebności poszczególnych gatunków już tak. Znaczące różnice w zakresie operacyjnych jednostek taksonomicznych (ang. operational taxonomic units, OTUs) dotyczyły paciorkowców (Streptococcus) i Pseudomonas. W obu rodzajach występują zaś gatunki z potencjałem w zakresie redukcji azotanów.

Za pomocą narzędzia bioinformatycznego PICTUSt naukowcy stwierdzili, że u osób cierpiących na migreny w próbkach z kału występuje niewielki, ale istotny statystycznie wzrost liczebności genów wymienionych wcześniej enzymów. W próbkach z jamy ustnej ich wzrost był znaczący.

Gonzalez i Hyde podkreślają, że w kolejnych etapach studium pacjenci zostaną podzieleni na grupy w oparciu o typy migreny. Naukowcy sprawdzą, czy u bakterii mikrobiomu jamy ustnej rzeczywiście zachodzi ekspresja genów związanych z redukcją azotanów, zmierzą stężenie NO we krwi i ocenią, czy istnieje korelacja ze stanem migrenowym.

migrena azotany redukcja bakterie jama ustna mikrobiom Antonio Gonzalez Embriette Hyde