Wykorzystanie gazów jelitowych do diagnozowania chorób

| Zdrowie/uroda
Nam Ha

Gazy produkowane przez bakterie zamieszkujące przewód pokarmowy mogą się przyczyniać do chorób żołądkowo-jelitowych. Australijscy naukowcy zaprezentowali metody monitorowania za ich pośrednictwem stanu zdrowia. W ramach jednej z nich trzeba by połknąć elektroniczny czujnik gazów w formie pigułki.

Nam Ha

Jako produkt uboczny metabolizmu mikroorganizmy przewodu pokarmowego produkują różne gazy. Bakterie redukujące siarczany wytwarzają siarkowodór, podczas gdy archeony metanogenne generują, jak nazwa wskazuje, metan. Ponieważ gazy te powiązano z zespołem jelita drażliwego, nieswoistymi zapaleniami jelit czy rakiem jelita grubego, dokładne pomiary ich stężeń powinny przyspieszyć ustalenie wkładu/roli poszczególnych organizmów w rozmaitych stanach chorobowych. Obecne metody, takie jak analiza wydychanego powietrza, nie zapewniają jednak dokładnej informacji o składzie gazów jelitowych, stąd pomysł zespołu prof. Kourosha Kalantara-zadeha z Uniwersytetu w Melbourne na system fermentacyjny in vitro czy kapsułki do połknięcia.

W ramach badania systemem fermentacyjnym najpierw pozyskiwano by próbkę kału, a następnie prowadzono hodowlę w wilgotnym i pozbawionym tlenu środowisku, wzorowanym na ludzkim przewodzie pokarmowym. Na końcu specjaliści musieliby pobrać próbkę gazów i przeprowadzić ich ilościową analizę.

Bardziej bezpośrednim podejściem jest wykorzystanie enkapsulowanych czujników gazów, które próbkowałyby gazy podczas przejścia przez jelita. Opisując ich budowę, naukowcy wspominają o ochronnym szkielecie z okienkiem w postaci przenikalnej dla gazów błony, czujniku gazów, mikroprocesorze, minibaterii i bezprzewodowym nadajniku.

Ponieważ obie techniki są nieinwazyjne, obie mogą potencjalnie wywrzeć znaczący wpływ na odpowiednie gałęzie przemysłu medycznego i opieki zdrowotnej, ułatwiając stworzenie podstaw diagnostyki, a [...] także interwencji dietetycznych czy farmakologicznych w terapii chorób żołądkowo-jelitowych.

mikroorganizmy bakterie przewód pokarmowy jelita metabolizm gazy zespół jelita drażliwego rak jelita grubego Kourosh Kalantar-zadeh