Wirus doprowadza do zwyrodnienia plamki żółtej

| Medycyna
flo21, CC

Grupa naukowców odkryła, że za jednym z typów związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej stoi zakażenie oczu pewnym herpeswirusem - cytomegalowirusem (CMV).

Cytomegalowirus oddziałuje na produkcję czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego VEGF (ang. vascular endothelial growth factor), białka sygnalizacyjnego, które bierze udział w angiogenezie. Nowe naczynia są bardzo delikatne i mają nieprawidłowo zbudowane ściany, które przepuszczają osocze. Tworzą się obrzęki, dodatkowo krwawienia prowadzą do uszkodzenia okolicznych tkanek i do powstawania blizn, a w efekcie do utraty wzroku. Jest to tzw. mokre, inaczej wysiękowe, zwyrodnienie plamki żółtej (suche nie ma związku z powstawaniem nowych naczyń). AMD wysiękowe jest rzadszą formą choroby, ale ma bardziej dramatyczny przebieg i częściej prowadzi do ślepoty.

Przed tym studium wśród kofaktorów rozwoju AMD wymieniano genetykę, wysokotłuszczową dietę i palenie. Teraz do listy możemy dopisać czynnik zakaźny - podkreśla Richard D. Dix z Georgia State University.

Jeśli zakażona osoba ma zdrowy układ immunologiczny, cytomegalowirus przechodzi w stan latentny, ale u starszych ludzi funkcje układu odpornościowego ulegają osłabieniu, CMV zaczyna się namnażać i rośnie produkcja VEGF.

Dix podkreśla, że odkrycie międzyuczelnianego zespołu pozwala na rozszerzenie metod leczenia AMD o podawanie leków zmniejszających ładunek wirusowy. W przyszłości będą prowadzone badania, w ramach których naukowcy zamierzają ustalić, jak z genetycznego punktu widzenia wygląda nasilenie przez CMV produkcji czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego.

mokre zwyrodnienie plamki żółtej wysiękowe AMD cytomegalowirus CMV siatkówka naczynia krwionośne czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego VEGF Richard D. Dix