Wystawa 6 wirtualnie odwiniętych z zawojów mumii

| Humanistyka

Na wystawie w Powerhouse Museum w Sydney będzie można zobaczyć wirtualnie odsłonięte z zawojów egipskie mumie. Ich wiek wynosi od ok. 3000 do 1800 lat. Dwie wystawiano już w 2014 r. w Muzeum Brytyjskim, pozostałe zostaną pokazane światu dopiero w przyszłą sobotę.

Wszystkie mumie pochodzą z Muzeum Brytyjskiego. W realnym świecie nigdy nie były odwijane z zawojów.

W niespotykany dotąd sposób ujawniamy szczegóły [wyglądu] ich fizycznych szczątków, a także materiały wykorzystane do balsamowania [...] - podkreśla Daniel Antoine, kurator działu antropologii z British Museum.

W Royal Brompton Hospital w Londynie mumie zobrazowano za pomocą dwuenergetycznej tomografii komputerowej. Modele 3D uzyskano za pomocą oprogramowania wolumetrycznego.

Antoine wierzy, że w ciągu dekady będzie można ponownie zeskanować mumie za pomocą jeszcze nowocześniejszych technologii i w ten sposób uzyskać więcej danych nt. ich zdrowia czy przyczyny zgonu. Mamy nadzieję, że kiedyś uda się zobaczyć tkanki miękkie na poziomie komórkowym.

Dotychczasowe skany pokazały, że u najstarszej Tamut, córki kapłana z ok. 900 r. p.n.e., w tętnicach występują blaszki miażdżycowe. Znalezione podczas obrazowania jej mumii amulety odtworzono za pomocą druku 3D.

W przyszłym roku mumie pojadą do Azji.

mumie skany Muzeum Brytyjskie dwuenergetyczna tomografia komputerowa oprogramowanie wolumetryczne Daniel Antoine