W mumii z XVIII w. znaleziono mutację predysponującą do raka jelita grubego

| Medycyna
Tel Aviv University

Do czynników ryzyka raka jelita grubego należą otyłość, brak aktywności fizycznej i przetworzona żywność. Z chorobą tą powiązano także mutację w genie supresorowym nowotworów APC (białko APC bierze udział w kontroli proliferacji komórek śluzówki jelita). Co jest jednak pierwotną przyczyną: prowadząca do polipów mutacja czy współczesny tryb życia? Najnowsze ustalenia badaczy z Uniwersytetu w Tel Awiwie sugerują, że genetyczna predyspozycja poprzedzała zmiany cywilizacyjne. Dowody znaleziono w XVIII-wiecznej węgierskiej mumii.

Rina Rosin-Arbesfeld, Ella H. Sklan, Israel Hershkovitz i Michal Feldman opublikowali wyniki swoich badań w piśmie PLoS ONE.

W 1995 r. w Vácu w kryptach kościoła dominikanów znaleziono ponad 265 mumii. Krypty wykorzystywano od 1731 do 1838 r. do pochówków przedstawicieli klasy średniej i duchownych. Panowały tam warunki idealne do naturalnej mumifikacji: niskie temperatury, stała wentylacja i niska wilgotność. Jak opowiadają Izraelczycy, całkowitej lub częściowej mumifikacji uległo ok. 70% złożonych ciał.

Doskonałe zachowanie tkanek i obszerne dane archiwalne przyciągały naukowców z całego świata. Rak jelita grubego to jedno z najpoważniejszych współczesnych zagrożeń zdrowotnych. [...] Chcieliśmy sprawdzić, czy w przeszłości ludzie [także] byli nosicielami mutacji APC, [a jeśli tak, to] jak częsta była i czy to ta sama mutacja, z jaką spotykamy się dziś - wyjaśnia dr Rosin-Arbesfeld.

Naukowcy posłużyli się sekwencjonowaniem. Zmumifikowane tkanki miękkie otwierają nowy obszar badań. Bardzo mało chorób atakuje [bowiem] szkielet, ale tkanki miękkie zachowują dowody na ich występowanie.

Nasze dane pokazują, że [...] genetyczna predyspozycja do raka [jelita grubego] mogła istnieć w erze przedwspółczesnej. Dotąd znaleźliśmy tę mutację tylko u jednej mumii. By wyciągnąć bardziej uprawnione wnioski, zamierzamy przeprowadzić badania na większej próbie - podsumowuje dr Sklan.

mutacja gen APC rak jelita grubego tryb życia czynniki ryzyka mumia Vác