Szympansy przygotowują narzędzia do czerpania wody

| Nauki przyrodnicze

Wykorzystując kamery pułapkowe, biolodzy udokumentowali wykorzystanie narzędzi unikatowe dla zachodnioafrykańskich szympansów Pan troglodytes verus z Parku Narodowego Komoé na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Małpy żują końcówki patyków, uzyskując długie kępki przypominające pędzel. Są one zanurzane w wodzie z zagłębień w drzewach.

Podczas obserwacji, prowadzonej od końca października 2014 r. do maja 2015 r., zachowanie odnotowano u osobników z różnych grup wiekowych z 3 społeczności, co sugeruje transmisję kulturową.

Gdy zespół Juana Lapuente z Comoe Chimpanzee Conservation Project porównał długość - ogólną i pędzlowatej końcówki - oraz średnicę narzędzi do czerpania wody i miodu, okazało się, że w tych pierwszych pędzle są dłuższe i grubsze.

Zachowanie obserwowano wyłącznie pod koniec pory suchej. Warto wspomnieć, że szympansy zawsze miały do dyspozycji inne źródła wody, np. sadzawki czy rzeki, z których piły bez wykorzystania narzędzi.

Autorzy publikacji z American Journal of Primatology przeprowadzili eksperyment, w ramach którego wykorzystali precyzyjną wagę (z dokładnością do 0,01 gm), by ocenić ilość wody wchłoniętą przez 50 narzędzi do maczania w wodzie. Okazało się, że im dłuższy pędzel, tym więcej wody absorbuje. Opisywana technologia pozwala szympansom pozyskać wodę z bardzo wąskich i głębokich szpar. Mogą z nich korzystać tylko małpy, co daje im przewagę adaptacyjną, pozwalającą przetrwać w suchym i nieprzewidywalnym środowisku.

Naukowcy odkryli, że choć stanowiska do czerpania występowały na drzewach należących do 11 gatunków, to 70% otworów znajdowało się w tamaryndowcach Dialium guineense, a 12% w Cynometra megalophyla.

Biolodzy podkreślają, że szczyt wykorzystania narzędzi do maczania w miodzie można powiązać z kwitnieniem drzew na sawannie (maksimum przypada na marzec), co pozwala pszczołom bezżądłowym (Meliponini) wyprodukować w kwietniu więcej miodu. Brak opadu przypadał na okres między końcem listopada a końcem stycznia.

O ile gałązki do zanurzania w miodzie występują generalnie u szympansów w Afryce, o tyle narzędzia do maczania w wodzie zaobserwowano dopiero w Komoé.

narzędzia pędzel woda szympans zachodnioafrykański Pan troglodytes verus Park Narodowy Komoé Juan Lapuente