Dekoracje rozpraszają uczniów

| Psychologia
Rex Pe, CC-BY

Naukowcy z Carnegie Mellon University poinformowali, że bogato ozdobione klasy w szkołach rozpraszają uwagę dzieci i powodują, że gorzej się one uczą. Anna V. Fisher, Karrie E. Godwin i Howard Seltman badali, w jaki sposób ozdobione ściany w klasach wpływają na skupienie się dzieci i ich zdolność do nauczenia się. Uczeni odkryli, że tam, gdzie klasy były bardzo mocno udekorowane dzieci były bardziej rozproszone, więcej czasu poświęcały pobocznym zajęciom i wynosiły z lekcji mniej informacji niż wówczas, gdy dekoracje usunięto.

W badaniach wzięło udział 24 przedszkolaków. Dzieci umieszczono w specjalnie przygotowanej klasie urządzonej w laboratorium. Brały udział w lekcjach dotyczących sześciu tematów, z którymi wcześniej nie miały styczności. Trzy tematy były poruszane w bardzo mocno udekorowanej klasie, trzy w słabo udekorowanej. Okazało się, że lepiej zapamiętały to, czego uczono w klasie mniej udekorowanej. Szczególnie dużą różnicę zaobserwowano podczas testu sprawdzającego wiedzę. Dla tematów wykładanych w klasie mocno udekorowanej odsetek prawidłowych odpowiedzi wyniósł 42%, a dla klasy słabo udekorowanej – 55%. Przyglądano się też zachowaniu dzieci i wykazano, że w klasie udekorowanej spędziły one 38,4% czasu na zajmowaniu się rzeczami niezwiązanymi z nauką, podczas gdy w klasie słabo udekorowanej przeznaczyły na zajęcia poboczne 28,4% czasu.

Dzieci spędzają cały dzień w tej samej klasie. Dowiedliśmy, że bodźce wzrokowe wpływają na to, ile się nauczą - mówi profesor Fisher. Jednak naukowcy nie zalecają natychmiastowego usunięcia z klas ozdób czy pomocy naukowych. W żaden sposób nie sugerujemy, że jest to odpowiedź na wszystkie problemy edukacyjne. Potrzebne są dalsze badania, które pomogą odpowiedzieć na pytanie o wpływ otoczenia na uwagę i uczenie się dzieci w prawdziwych klasach. Zamiast usuwać wszystkie dekoracje nauczyciele powinni zastanowić się, czy niektóre z nich nie rozpraszają dzieci - dodaje uczona.

nauka dekoracje szkoła klasa uwaga