Rola komórek dendrytycznych w chorobach nerek inna niż dotąd sądzono

| Medycyna
Tareq Salahuddin, CC

Komórki dendrytyczne odgrywają w zapaleniu nerek bardziej złożoną rolę niż dotąd sądzono. Różne ich rodzaje komunikują się ze sobą, by kontrolować stopień odpowiedzi immunologicznej.

Ustalenia amerykańskich naukowców mogą pozwolić lepiej zrozumieć różne rodzaje chorób nerek i opracować skuteczniejsze metody leczenia.

Dotąd uważano, że komórki dendrytyczne tworzą barierę wokół narządów wewnętrznych, by chronić je przed inwazją patogenów. Ponieważ wspólną cechą chorób nerek jest stan zapalny i aktywacja układu odpornościowego, zespół dr. Bernda Zinselmeyera i Sebastiana Brähle'a ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu Waszyngtona w St. Louis, a także Andreya Shawa (obecnie Genentech) oceniał funkcję i lokalizację komórek dendrytycznych w nerkach.

Za pomocą różnych metod, w tym najnowocześniejszych technik obrazowania, naukowcy stwierdzili, że tak naprawdę barierę ochronną wokół nerek tworzą inne komórki odpornościowe - makrofagi, zaś komórki dendrytyczne skupiają się głównie wokół naczyń i są rekrutowane do tkanki dopiero w razie urazu.

Podczas badań zaobserwowano, że przy urazie nerek komórki migrowały z okolic naczyń do rejonu uszkodzenia. Usunięcie jednego ich rodzaju (cDC2) hamowało odpowiedź immunologiczną na uraz, zaś nieobecność innego (cDC1) ją nasilała. Molekularna analiza zadań komórek sugeruje, że cDC1 mają kontrolować funkcje cDC2. By więc kontrolować reakcję immunologiczną, te dwa typy komórek muszą ze sobą współpracować - podsumowuje Zinselmeyer.

nerki komórki dendrytyczne stan zapalny odpowiedź immunologiczna Bernd Zinselmeyer