Kamień milowy w pracach na nerkami zastępczymi

| Medycyna
Tareq Salahuddin, CC

Pracując na szkielecie pozyskanym ze świńskich nerek, naukowcy z Wake Forest Baptist Medical Center stworzyli najskuteczniejszą jak dotąd metodę utrzymywania drożnych naczyń krwionośnych.

Wcześniej uzyskiwano o wiele mniejsze nerki, w dodatku działały [one] tylko przez jedną lub dwie godziny po przeszczepie, ponieważ tworzyły się skrzepy. W naszym studium [...] naczynia w nerce świni, która ma wielkość narządu ludzkiego, pozostawały drożne przez cały 4-godzinny test. By określić, jak długo można podtrzymać przepływ, prowadzimy teraz dłuższe studium - wyjaśnia dr Anthony Atala.

Jeśli nowa metoda pokrywania ścian naczyń komórkami nabłonkowymi się przejdzie chrzest bojowy, będzie ją można wykorzystać w innych złożonych narządach, nad którymi pracują inżynierowie, w tym w wątrobie i trzustce.

Omawiane badanie jest częścią długoterminowego projektu, dotyczącego pozyskiwania ze świńskich nerek rusztowania, które można by potem wykorzystać do stworzenia nerek zastępczych dla pacjentów ze schyłkową przewlekłą chorobą nerek. Naukowcy usuwają z narządu wszystkie zwierzęce komórki, pozostawiając tylko szkielet narządu. Później umieszczają na nim własne komórki chorego, co niemal eliminuje prawdopodobieństwo odrzucenia po przeszczepie.

Po usunięciu komórek zwierzęcych pozostaje nietknięta sieć naczyń. Teoretycznie mogłaby ona zaopatrywać w tlen nowy narząd, ale specjaliści pracujący nad zasiedleniem szkieletu nerki komórkami biorcy mają problem z pokryciem ścian naczyń, stąd czopowanie skrzepami w ciągu kilku godzin od transplantacji.

By sobie z tym poradzić, zespół z Wake Forest Baptist ocenił 4 metody wprowadzania nowych komórek do głównych naczyń rusztowania. Odkrył, że najskuteczniejsze jest połączenie wlewania strzykawką oraz pompowania komórek przez naczynia ze wzrastającą prędkością przepływu.

W następnym etapie Amerykanie pokryli naczynia przeciwciałami, przez co stały się one bardziej "lepkie" i wiązały komórki nabłonka. Testy laboratoryjne i badania obrazowe wykazały, że pokrycie naczyń komórkami wystarczało do utrzymania przepływu krwi przez całe rusztowanie.

Końcowym testem było przeszczepienie szkieletów nerek świniom. W ciągu 4 godzin naczynia pozostały drożne. Nasza metoda szczepienia komórek i wykorzystanie przeciwciał poprawia przywieranie komórek do ściany naczynia i zapobiega ich odrywaniu po rozpoczęciu krążenia - podsumowuje dr In Kap Ko.

nerki szkielet rusztowanie świnia szczpienie komórki nabłonka przeciwciała skrzep Anthony Atala In Kap Ko