Komórki pozbawione tlenu i składników odżywczych zagęszczają DNA

| Zdrowie/uroda
dix; sxc.hu

Ina Kirmes, doktorantka z grupy dr. George'a Reida z Instytutu Biologii Molekularnej Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, postanowiła się zająć zmianami zachodzącymi w DNA komórek pozbawionych tlenu i składników odżywczych. Stan taki jest typowy dla większości najczęstszych chorób, w tym dla zawałów, udarów czy nowotworów, co oznacza, że wyposażeni w taką wiedzę specjaliści będą mogli odkryć nowe sposoby ich leczenia.

W zdrowej komórce duże części DNA są odsłonięte i dostępne. Geny mogą być łatwo odczytane i przełożone na białka. W stanie niedotlenienia DNA zbija się jednak w ciasne klastry. Genów z tych skupisk nie da się odczytać, ich aktywność ulega znaczącemu zmniejszeniu, a komórka de facto się wyłącza.

To prawdopodobnie dzieje się z twoim DNA, kiedy masz udar czy zawał. Teraz, gdy wiemy, jakie zjawiska zachodzą, możemy zacząć szukać sposobów na zapobieganie ubijaniu DNA - podkreśla Reid.

Odkrycie było możliwe dzięki współpracy z Aleksandrem Szczurkiem. Zespół opracował bowiem metodę stanowiącą udoskonalenie mikroskopii o superrozdzielczości, która bazuje na migotaniu fluorescencji. Pozwala ona zdefiniować położenie poszczególnych cząsteczek w komórce.

niedotlenienie komórka DNA klaster gen białka odczytanie migotanie fluorescencji mikroskopia Ina Kirmes George Reid Aleksander Szczurek