Osoby z nietolerancją laktozy rzadziej chorują na nowotwory płuc, piersi i jajnika

| Zdrowie/uroda
Veganbaking.net, CC

Osoby z nietolerancją laktozy rzadziej zapadają na nowotwory płuc, piersi i jajnika.

Odkryliśmy, że u osób z nietolerancją laktozy, które zazwyczaj spożywają niewielkie ilości mleka i nabiału, występuje zmniejszone ryzyko nowotworów płuc, piersi i jajnika. Ryzyko nie było obniżone u ich krewnych, co wskazuje, że ochrona przed tymi nowotworami ma związek z dietą. Byłoby jednak błędem skonkludować, że mleko to czynnik ryzyka dla wymienionych chorób - twierdzi prof. Jianguang Ji z Uniwersytetu w Lund.

Pomiędzy krajami istnieją duże różnice w zakresie częstości występowania nowotworów piersi i jajnika. Jest ona największa w Ameryce Północnej, Europie Zachodniej i krajach nordyckich, a najniższa we wschodniej Azji i środkowej Afryce. Badania imigrantów i bliźniąt sugerują, że zaobserwowana zmienność sprowadza się raczej do czynników środowiskowych niż do genetycznych czy etnicznych.

Choć podejrzewano, że za dużą zapadalność na raki piersi i jajnika w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej odpowiada wysokie spożycie mleka i nabiału, wcześniejsze studia nie dały rozstrzygających rezultatów, a ostatni przegląd badań, którego podjęły się Amerykański oraz Światowy Instytut Badań nad Nowotworami, wskazał na brak dowodów łączących konsumpcję nabiału i ryzyko raka piersi.

"By [wreszcie] odpowiedzieć na to pytanie, zdecydowaliśmy się na inne podejście. Sprawdzaliśmy, czy niskie spożycie mleka i nabiału chroni ludzi nietolerujących laktozy przed rakami piersi i jajnika. Ponieważ badania epidemiologiczne i na modelu zwierzęcym pokazują, że i spożycie mleka, i ryzyko nowotworów płuc są związane z białkiem IGF-1 (insulinopodobnym czynnikiem wzrostu 1), badaliśmy też nowotwór płuc.

Posługując się ogólnokrajowymi danymi z dwóch rejestrów [...], zidentyfikowaliśmy 22.788 osób z nietolerancją laktozy i wyliczaliśmy ich ryzyko nowotworów płuc, piersi i jajnika. Standaryzowane wskaźniki zapadalności [SIR, od ang. standardised incidence ratio] wynosiły, odpowiednio, 0,55, 0,79 i 0,55 i bez względu m.in. na kraj urodzenia [...], były znacząco niższe u osób z nietolerancją laktozy. Dla odmiany, ryzyka obliczone dla ich rodzeństwa i rodziców pozostawały takie same jak w populacji generalnej. To sugeruje, że niższe ryzyko nowotworu jest skutkiem diety.

Ji dodaje, że za zaobserwowane zjawisko mogą odpowiadać zmniejszone spożycie kalorii po wyeliminowaniu produktów mlecznych oraz czynniki ochronne występujące w mlekach roślinnych.

nietolerancja laktoza dieta mleko nabiał nowotwór płuc rak piersi rak jajnika Jianguang Ji