W skrzydłach nietoperza występują specjalne komórki czuciowe

| Nauki przyrodnicze
Angell Williams, CC

Wspaniałe umiejętności lotnicze nietoperzy to zasługa nie tylko echolokacji, ale i bardzo wrażliwych komórek czuciowych (dotykowych) w skrzydłach. Reagują one na najmniejsze nawet zmiany w przepływie powietrza.

Naukowcy z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, a także Uniwersytetów Columbii i Maryland zademonstrowali, jak receptory ze skrzydeł wysyłają informację dot. przepływu powietrza do mózgu, pozwalając nietoperzowi na błyskawiczne dostosowanie kontroli lotu.

Dotąd nikt nie badał komórek czuciowych ze skrzydeł nietoperza, dzięki którym mogą one być czymś więcej niż środkiem napędowym, kończyną [...] czy płatem. Ustalenia mogą [też] wyjaśnić szerszą kwestię, jak organizmy wykorzystują dotyk, by sterować ruchem - opowiada Cynthia F. Moss.

Amerykanie badali skrzydła mroczków brunatnych (Eptesicus fuscus). Odkryli macierz receptorów. Znaczna ich liczba tworzyła skupiska u podstawy włosków. Takie umiejscowienie komórek dotykowych (komórek Merkla i lancetowatych końcówek) pozwala ssakom wyczuć zmiany w przepływie powietrza.

Kiedy biolodzy stymulowali włoski krótkimi podmuchami powietrza, reakcja komórek pierwszorzędowej kory somatosensorycznej była z nimi ściśle zsynchronizowana. Zespół stwierdził też, że unerwienie skrzydeł nietoperza różni się od unerwienia kończyn przednich innych ssaków, co stanowi wskazówkę odnośnie do ich ewolucji. Zdumieni autorzy publikacji z Cell Reports zauważyli, że receptory skrzydeł łączą się nie tylko z wyższymi, ale i niższymi odcinkami rdzenia kręgowego, które zwykle unerwiają tułów zwierzęcia.

 

nietoperz mroczek bruntany receptor komórka dotykowa skrzydła kontrola lotu Cynthia F. Moss