Eksperymentalny lek na niewydolność serca

| Medycyna
doegox, CC

Eksperymentalny lek cimaglermin może pomóc w odtworzeniu funkcji niewydolnego serca.

Naukowcy badali bezpieczeństwo i skuteczność pojedynczego wlewu (kroplówki) cimaglerminu, który po urazie działa na serce jak czynnik wzrostu i pomaga w samodzielnej regeneracji poszczególnych jego elementów (strukturalnych, metabolicznych i kurczliwych).

W studium wzięło udział 40 pacjentów z niewydolnością serca, którzy przez przynajmniej 3 miesiące przed początkiem badania byli poddawani optymalnemu dla nich leczeniu.

Okazało się, że w porównaniu do otrzymujących placebo, pacjenci na wysokich dawkach cimaglerminu przez 90 dni od zabiegu wykazywali trwały wzrost frakcji wyrzutowej lewej komory (ang. left ventricular ejection fraction, LVEF); maksymalne wzrosty odnotowano 28. dnia.

Tak jak w przypadku wszystkich eksperymentalnych leków, także i tu potrzebne będą dalsze badania - podkreśla dr Daniel J. Lenihan z Vanderbilt University.

Do najczęstszych skutków ubocznych należały przejściowe bóle głowy i mdłości. U jednego z pacjentów z najwyższą zaplanowaną dawką cimaglerminu wystąpiła reakcja, która zgodnie z kryteriami Agencji Żywności i Leków (FDA) wymaga zaprzestania stosowania leku ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby.

Ograniczeniem studium była mała liczebność próby i zastosowanie pojedynczej dawki.

Wyniki ukazały się w piśmie JACC: Basic to Translational Science.

niewydolność serca cimaglermin Daniel J. Lenihan