Wziewne nanocząstki z lekiem na choroby serca

| Medycyna
Credit: Ella Maru studio, scientific-illustrations.com

Zespół specjalistów z Niemiec i Włoch opracował nanocząsteczkowy środek wziewny do leczenia niewydolności serca.

Nanocząstki fosforanu wapnia mają mniej niż 50 nm średnicy. Są biokompatybilne i biodegradowalne. Potrafią się szybko przemieścić z układu oddechowego do krwiobiegu, a stąd są wychwytywane przez kardiomiocyty. Gdy się tam dostaną, uwalniają lek, którego zadaniem jest naprawa kanałów wapniowych (dzięki temu można odtworzyć prawidłową czynność elektryczną mięśnia sercowego).

Najpierw autorzy publikacji z pisma Science Translational Medicine prowadzili badania na myszach i szczurach z kardiomiopatią cukrzycową. Po zastosowaniu środka wziewnego mierzyli pojemność wyrzutową lewej komory. Okazało się, że o ile przed leczeniem wynik myszy z uszkodzonymi sercami był o 17 punktów procentowych niższy niż w przypadku zdrowych myszy, o tyle po podaniu nanocząstek z ładunkiem wynik wzrósł średnio o 15 punktów procentowych.

Później akademicy testowali swoje rozwiązanie na świniach (ich układ oddechowy bardziej przypomina ludzki). Szczególnie ważną kwestią była szybkość gromadzenia nanocząstek w tkance serca. Okazało się, że spełniała ona oczekiwania uczonych z nawiązką.

Dr Michele Miragoli z Uniwersytetu w Padwie i jego ekipa podkreślają, że nie zaobserwowano żadnego toksycznego wpływu na tkankę gryzoni.

niewydolność serca mięsień sercowy kardiomiocyty fosforan wapnia nanocząstki środek wziewny kanały wapniowe Michele Miragoli