Roślinny kombajn do niklu

| Nauki przyrodnicze

Naukowcy z University of Philippines w Los Banos odkryli nowy gatunek rośliny, która pobiera nikiel i akumuluje w swoich liściach do 18 000 części na milion tego pierwiastka, nie odczuwając przy tym skutków zatrucia. Tym samym Rinorea niccolifera potrafi zakumulować nawet tysiąckrotnie więcej niklu niż inne rośliny.

Dotychczas nauka zna jedynie około 450 gatunków roślin zdolnych do hiperakumulacji niklu. Stanowią one niewielki odsetek spośród 300 000 zidentyfikowanych gatunków roślin.

Jak poinformowała doktor Marilyn Quimado, nowy gatunek został znaleziony w zachodniej części wyspy Luzon, gdzie gleba jest bogata w metale ciężkie. Rośliny zdolne do hiperakumulacji mogą potencjalnie przyczynić się do rozwoju wielu zielonych technologii, takich jak „fitooczyszczanie” czy „fitogórnictwo” - mówi doktor Augustine Doronila z University of Melbourne. Pod pojęciem „fitooczyszczania” rozumie się oczyszczanie gleby z metali ciężkich za pomocą roślin. Z kolei „fitogórnictwo” zakłada pozyskiwanie metali z roślin zdolnych do akumulacji dużych ich ilości.

nikiel roślina Rinorea niccolifera