Zidentyfikowano kolejne kancerogeny

| Zdrowie/uroda
gonzalez2010, CC

Do listy kancerogenów prowadzonej przez amerykański Departament Zdrowia dodano cztery nowe substancje. To związki chemiczne używane w przemyśle.

Do grupy czynników wywołujących nowotwory dopisano orto-toluidynę, substancję dodawaną do wyrobów gumowych, pestycydów i barwników. W jej przypadku udowodniono związek z nowotworami pęcherza u ludzi. Trzy kolejne substancje trafiły do grupy środków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż wywołują nowotwory u ludzi. Te substancje to 1-bromopropan używany do czyszczenia urządzeń optycznych, elektronicznych i metali, środek do konserwacji drewnianych płotów czy słupów energetycznych pentachloropentol oraz kumen, który jest rozpuszczalnikiem farb i lakierów, dodaje się go do paliwa lotniczego, jest też obecny w dymie tytoniowym.

Identyfikowanie substancji, które mogą narazić ludzi na rozwój nowotworów pomaga w zapobieganiu tym chorobom. Nasz raport to cenne źródło informacji dla prawodawców oraz agencji badawczych. Dostarcza też przeciętnemu człowiekowi informacji o tym, czego powinien unikać - mówi Linda Birnbaum z National Institute of Environmental Health Sciences.

Orto-toluidyna była już od 1983 roku podejrzana o działanie rakotwórcze. Specjaliści z Departamentu Zdrowia uznali, że obecnie istnieje wystarczająco dużo dowodów, by bez wątpienia stwierdzić, iż wywołuje ona nowotwory. Związek ten nie jest produkowany w USA, jednak każdego roku tamtejsze fabryki sprowadzają około 450 ton orto-toluidyny. Na jej działanie narażeni się przede wszystkim pracownicy fabryk chemicznych, które ją wykorzystują.

W przypadku pozostałych trzech związków nie ma wystarczających dowodów, by stwierdzić ich kancerogenność u ludzi, istnieją natomiast wystarczające dowody na wywoływanie nowotworów u zwierząt. Podczas eksperymentów laboratoryjnych u gryzoni, które wdychały opary 1-bromopropanu rozwinęły się guzy w wielu organach, zarówno na skórze, w płucach, jak i innych organach wewnętrznych. Z kolei myszy, które wdychały kumen rozwinęły nowotwory płuc i wątroby. Podobne guzy rozwinęły się po ekspozycji na pentachloropentol.

nowotwór kancerogen