Jak nowotwór oszukuje układ limfatyczny

| Medycyna

Naukowcy z Karolinska Institutet odkryli, w jaki sposób komórki nowotworowe infiltrują układ limfatyczny. Okazało się, że podszywają się pod białe krwinki.

Ścieżką często wykorzystywaną podczas przerzutowania jest układ limfatyczny. Po dostaniu się do naczyń limfatycznych komórki nowotworowe migrują do pobliskich węzłów chłonnych, które nabrzmiewają. Później razem z krwią dostają się do różnych narządów. Dotąd szczegóły dotyczące przyczyny i sposobu wykorzystywania układu limfatycznego przez nowotwory pozostawały jednak niejasne.

Nie wiadomo, czy istnieją kontrolujące ten proces sygnały, czy wszystko zachodzi losowo. W ostatnich latach stało się jednak jasne, że stan zapalny to czynnik sprzyjający metastazie i leki przeciwzapalne mogą zadziałać hamująco na rozprzestrzenianie nowotworu - opowiada Jonas Fuxe.

Dzięki współpracy onkologów oraz immunologów stwierdzono, że transformujący czynnik wzrostu beta (ang. transforming growth factor-beta, TGF-beta) nadaje komórkom nowotworowym właściwości komórek odpornościowych. Dzieje się tak, bo na powierzchnię komórek nowotworowych dostarczane są receptory, które normalnie występują na białych krwinkach.

W ten sposób komórki nowotworowe są w stanie rozpoznać i migrować w kierunku gradientu stężeń substancji wydzielanej przez naczynia limfatyczne. Po dostaniu się do naczyń mogą migrować do węzłów chłonnych jak komórki odpornościowe.

Wyposażeni w tę wiedzę, chcielibyśmy stwierdzić, jakie inne właściwości komórek odpornościowych mają komórki nowotworowe i jak to wpływa na proces przerzutowania - podsumowuje dr Fuxe.

nowotwór naczynia limfatyczne układ limfatyczny węzły chłonne przerzutowanie Jonas Fuxe