Nadwaga przyczyną 500 000 nowotworów

| Medycyna
Kyle May, CC

Nadwaga i otyłość są przyczyną około 500 000 przypadków nowotworów na całym świecie. Odpowiadają zatem za 3,6% zachorowań. Z artykułu w The Lancet Oncology dowiadujemy się, że około 25% przypadków nowotworów spowodowanych otyłością i nadwagą można uniknąć.

Badaniem związków pomiędzy nadwagą a nowotworami zajęli się specjaliści z Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC). Korzystali oni z różnych źródeł danych, w tym i z bazy dotyczącej zachorowań i śmiertelności w 184 krajach świata w 2012 roku. Uczeni powiązali z otyłością i nadwagą 500 000 przypadków nowotworów na całym świecie. U mężczyzn nieprawidłowa waga była odpowiedzialna z 136 000 zachorowań. Ponad 2/3 z nich stanowiły nowotwory nerek i okrężnicy. U kobiet, u których nadwaga i otyłość były odpowiedzialne za 345 000 przypadków zachorowań, ponad 2/3 stanowiły pomenopauzalne nowotwory piersi, endometrium i okrężnicy.

Najwięcej przypadków nowotworów związanych z nadmierną wagą występuje w Ameryce Północnej. Zidentyfikowano ich tam około 125 000. Najmniej – 7300 – występuje w Afryce Subsaharyjskiej.

Melina Arnold, która kierowała pracami grupy badawczej, mówi, że jeśli obserwowany od kilkudziesięciu lat trend wzrostowy liczby osób z nadmierną wagę będzie kontynuowany, to zaobserwujemy szybki wzrost liczby przypadków nowotworów. Szczególnie dramatyczny będzie on w Ameryce Północnej i Południowej, gdzie bardzo szybko przybywa osób otyłych. Jednak największego odsetka przypadków śmiertelnych należy spodziewać się, podobnie jak i obecnie, w krajach najmniej rozwiniętych.

nowotwór nadwaga otyłość