Diagnoza bez biopsji

| Medycyna
cancer.gov, National Cancer Institute

Firma Apollo Medical Optics z Tajwanu ma zamiar zrewolucjonizować diagnostykę nowotworów skóry. Firma pracuje nad urządzeniem, które pozwoli na postawienie diagnozy bez konieczności wykonywania biopsji, a więc bez związanego z nią ryzyka uwolnienia komórek nowotworu do krwi.

Tajwańczycy chcą wykorzystać kryształ szafiru oraz włókna zbudowane z itru, aluminium i granatu otoczone przez szkło i polimer do zbudowania urządzenia, które zobrazuje i zdiagnozuje zmiany na skórze. Obecnie trwają prace nad takim pomniejszeniem prototypu, by mieścił sie on na biurku, dzięki czemu mogło by ono trafić do wielu gabinetów lekarskich, a lekarz w ciągu kilku minut byłby w stanie postawić diagnozę i określić wymiary zmiany nowotworowej.

Mamy nadzieję, że odwrócimy obecny trend, zgodnie z którym koszty leczenia nowotworów rosną. Można to uczynić przez zastosowanie nieinwazyjnych technik diagnostycznych o bardzo wysokiej rozdzielczości, które pozwolą na postawienie diagnozy bez konieczności wydawania pieniędzy na biopsje - mówi Sheng-Lung Huang, prezes ds. technologicznych w Apollo Medical Optics.

Przedsiębiorstwo licencjonuje technologię obrazowania od Tajwańskiego Uniwersytetu Narodowego. Po otrzymaniu licencji udało się mu zebrać pieniądze na rozwój technologii i dalsze badania nad nią.

Kluczowym elementem nowej technologii jest możliwość uzyskania rozdzielczości rzędu pojedynczej komórki, co pozwala na łatwe odróżnienie komórek zdrowych od nowotworowych i umożliwia określenie, które zmiany są łagodne, a które złośliwe. Tak dobrą rozdzielczość można uzyskać za pomocą włókna wykorzystującego szafir. Z kolei włókno z itru, aluminium i granatu pozwala na dalsze zwiększenie rozdzielczości. Całość działa dzięki metodzie zwanej optyczną tomografią koherencyjną (OCT). To metoda odbierania i przetwarzania sygnału optycznego z ośrodków rozpraszających. Wykorzystuje ona światło bliskie podczerwieni i nie wymaga użycia środków kontrastujących. Dotychczas naukowcom z Tajwanu udało się osiągnąć obraz o rozdzielczości mniejszej niż mikrometr oraz rozpoznać i przeanalizować tkanki widoczne na takim obrazie. Uwidocznili na nim nawet jądra komórkowe.

Prace Apollo Medical Optics to jedno z wielu najnowszych osiągnięć, w ramach których powstają coraz mniejsze i tańsze urządzenia diagnostyczne pozwalające zerwać z uzależnieniem od wielkich niezwykle drogich urządzeń jak np. współczesne tomografy komputerowe.

nowotwór skóry diagnoza biopsja optyczna tomografia koherencyjna