Przy nowotworze nerki niski cholesterol pogarsza rokowania

| Medycyna
acme (Leon Brocard), CC

Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu pokazują, że niski poziom cholesterolu może zwiększać ryzyko zgonu osób z nowotworami nerek.

Autorzy artykułu z pisma BJU International podkreślają, że coraz więcej dowodów sugeruje, że zmiany w poziomie cholesterolu oraz innych lipidów wiążą się z rozwojem, postępami i prognozami w przypadku różnych nowotworów.

Zespół doktora Tobiasa Klattego oceniał przedoperacyjny cholesterol całkowity u 867 chorych z rakiem nerkowokomórkowym. Po zabiegu losy pacjentów śledzono średnio przez 52 miesiące.

Okazało się, że niższy poziom cholesterolu wiązał się z bardziej zaawansowanymi etapami rozwoju guza i większym rozprzestrzenieniem raka w okresie obserwacyjnym. W porównaniu do osób z niskim poziomem cholesterolu, u pacjentów z wysokim jego stężeniem ryzyko zgonu z powodu choroby nowotworowej było aż o 43% niższe. Co istotne, uwzględnienie poziomu cholesterolu wraz z tradycyjnymi czynnikami ryzyka zwiększało trafność prognozy.

Na razie nie wiadomo, w jaki sposób cholesterol wpływa na rokowania. Niewykluczone, że niektóre jego składowe oddziałują na szlaki powiązane z nowotworem.

nowotwory nerki rak nerkowokomórkowy cholesterol poziom stężenie ryzyko zgon rokowania Tobias Klatte