MRI ujawniło, co się dzieje z sercem nurków na bezdechu

| Zdrowie/uroda
sxc.hu

U sportowców, którzy uprawiają nurkowanie na wstrzymanym oddechu (ang. free diving), zachodzą poważne zmiany sercowo-naczyniowe.

Naukowcy podkreślają, że sport ten może być niebezpieczny, bo nurkowie muszą na długi czas wstrzymać oddech, podlegając ogromnemu ciśnieniu wody i zmianom fizjologicznym. Przez brak doświadczenia najbardziej zagrożeni są amatorzy, ale nawet wśród zawodowców zdarzają się wypadki.

W czasie symulacji zespół z Uniwersytetu w Bonn badał wpływ nurkowania na wstrzymanym oddechu na układ sercowo-naczyniowy 17 czołowych nurków z Niemiec i Austrii (wiek uczestników wynosił od 23 do 58 lat). By ocenić wpływ braku tlenu na działanie serca i przepływ krwi, przed, w czasie i po maksymalnym wstrzymaniu oddechu nurkom wykonano rezonans serca i tętnic szyjnych.

Dla pierwszego badania MRI średni czas wstrzymania oddechu wynosił 299 s, a dla drugiego 279 s. Maksymalny czas bezdechu w czasie skanowania wynosił 8 min 3 s.

Ci sportowcy trenują, by umieć wstrzymać oddech na długi czas. Gdy wchodzą do wody, mogą nie oddychać jeszcze dłużej dzięki odruchowi na nurkowanie - wyjaśnia dr Jonas Dörner.

Odruch na nurkowanie w mniejszym zakresie występuje też bez zanurzenia, w odpowiedzi na zwykłe wstrzymanie oddechu (polega on na zwolnieniu tętna i skurczu naczyń obwodowych ze wzrostem ciśnienia tętniczego, co łącznie prowadzi do centralizacji krążenia i zabezpieczeniu dopływu krwi do mózgu oraz serca). MRI wykazało, że na początku bezdechu serce pompowało silniej niż w okresie spoczynku. Później zaczynało się rozszerzać i pojawiały się problemy. Pod koniec okresu wstrzymania oddechu do mózgu nie docierało wystarczająco dużo krwi, serce nie było [bowiem] w stanie pokonać dużego oporu naczyń.

Choć zmiany w ciśnieniu skurczowym nurków przypominają skurczową niewydolność serca, Dörner zaznacza, że w ich przypadku mają one charakter przejściowy. [Prawidłowa] funkcja powraca w ciągu paru minut od rozpoczęcia normalnego oddychania - dodaje dr Claas Nähle. Wydaje się, że u najlepszych nurków rozwijają się mechanizmy kompensacyjne, które pomagają im się przystosować do zmian sercowo-naczyniowych występujących na bezdechu.

W przypadku kogoś, kto nie jest wytrenowany lub ma choroby serca bądź innych narządów, free diving niewątpliwie może być niebezpieczny.

nurkowanie na wstrzymanym oddechu free diving zmiany sercowo-naczyniowe skurczowa niewydolność serca dr Jonas Dörner dr Claas Nähle