Zidentyfikowano objawy zbliżającej się śmierci u chorych z nowotworami

| Medycyna
oddmenout, CC

Naukowcy z University of Texas MD Anderson Cancer Center i brazylijskiej instytucji siostrzanej zidentyfikowali 8 symptomów fizycznych i poznawczych, które wiążą się z rychłą śmiercią pacjentów chorych na nowotwory.

Autorzy publikacji z pisma Cancer uważają, że ich odkrycie pozwoli lekarzom lepiej komunikować się z pacjentami i ich rodzinami. Może ono także pomóc personelowi medycznemu i opiekunom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji odnośnie do przerywania badań i terapii czy planów zwolnienia/przyjęcia do szpitala.

Jak podkreśla prof. David Hui, studiów na temat tego, jak powiedzieć choremu, że wszedł w ostatnie dni życia, prawie nie ma.

W przeszłości badania, w ramach których próbowano zrozumieć objawy zbliżającej się śmierci, przeprowadzano na osobach uznawanych za umierające, stąd potencjalne odchylenia zbudowanego na tej podstawie modelu. Podczas naszego studium od dnia przyjęcia na oddział opieki paliatywnej, nie wiedząc, czy chory będzie wypisany do domu, czy umrze, dwa razy dziennie prowadzono ocenę pod kątem listy objawów.

Zespół z USA i Barretos Cancer Hospital obserwował 357 pacjentów przyjętych na oddziały opieki paliatywnej (57% ostatecznie zmarło). Naukowcy systematycznie oceniali 52 objawy fizyczne i poznawcze, zidentyfikowane przez Huia w ramach wcześniejszych badań. Z 52 symptomów wyodrębniono 8 najsilniej związanych ze śmiercią w ciągu 3 najbliższych dni: niereagujące źrenice, obniżoną reakcję na bodźce słowne, obniżoną reakcję na bodźce wzrokowe, niemożność zamknięcia powiek, krwawienie z górnej części przewodu pokarmowego, opadanie fałd nosowo-wargowych, nadmierny wyprost (przeprost) szyi oraz drżenie strun głosowych.

Hui podkreśla, że na razie nie można mówić o zmianie praktyk klinicznych; chodzi jedynie o zrozumienie 8 wskazanych symptomów i ich związków ze śmiercią. Ponadto ustalenia są reprezentatywne jedynie dla śmierci z powodu nowotworu i nie można ich generalizować na inne przyczyny zgonu.

W przyszłości Hui i inni chcą się przyjrzeć miarodajności zidentyfikowanych objawów. Planowane są badania w innych krajach i w hospicjach.

objawy symptomy nowotwór zgon śmierć David Hui