Superskażenie organizmów z najgłębszych rowów oceanicznych

| Nauki przyrodnicze
Dr Alan Jamieson

Badania naukowców z Uniwersytetu w Newcastle, Aberdeen oraz Instytutu Jamesa Huttona wykazały, że w organizmach skorupiaków z najgłębszych rowów oceanicznych występuje 10-krotnie więcej zanieczyszczeń przemysłowych niż w ciele przeciętnej dżdżownicy.

Brytyjczycy próbkowali obunogi z Rowów Mariańskiego i Kermadec, które mają ponad 10 km głębokości i znajdują się w odległości 7 tys. km od siebie. Znaleźli w ich tkance tłuszczowej skrajnie wysokie stężenia trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO), w tym polichlorowanych bifenyli (ang. polychlorinated biphenyls, PCBs) i polibromowanych eterów difenylowych (ang. polybrominated diphenyl ethers, PBDEs).

Autorzy publikacji z Nature Ecology & Evolution podkreślają, że kolejnym krokiem powinno być zrozumienie konsekwencji tego skażenia oraz jego szerszego wydźwięku w ekosystemie.

Nadal postrzegamy głęboki ocean jako odległą, dziewiczą, wolną od ludzkiego wpływu rzeczywistość, jednak nasze badania pokazują, że to może być, niestety, bardzo dalekie od prawdy. Próbkowane przez nas obunogi zawierały [bowiem] podobne ilości zanieczyszczeń jak zatoka Suruga, jedna z najbardziej skażonych stref przemysłowych północno-zachodniego Pacyfiku. Na razie nie wiemy, co to oznacza dla szerszego ekosystemu. Ustalenie tego będzie kolejnym ważnym krokiem - opowiada dr Alan Jamieson.

PCBs, których stosowanie zostało w USA zakazane w 1977 r., a w Unii Europejskiej podlega ścisłej kontroli, dostały się do środowiska w wyniku katastrof przemysłowych i wycieków, np. z wysypisk. Ponieważ nie ulegają naturalnemu rozkładowi, utrzymują się przez bardzo długi czas.

Podczas studium naukowcy posługiwali się zaprojektowanymi przez Jamiesona głębinowymi lądownikami. Za ich pomocą pobrano próbki organizmów z najdalszych zakątków rowów. Wg biologów, TZO trafiły do rowów z kawałkami plastiku i martwymi organizmami. Tam zostały zjedzone przez obunogi i inne zwierzęta.

Fakt, że wykryliśmy tak wysokie zanieczyszczenie w jednym z najodleglejszych i najbardziej niedostępnych habitatów, pokazuje, jak długoterminowy i niszczycielski jest wpływ naszego gatunku na Ziemię. To niechlubne dziedzictwo.

 

obunóg skorupiak Rów Mariański rów Kermadec trwałe zanieczyszczenia organiczne polichlorowane bifenyle Alan Jamieson