Podgrzane liście zmieniają wodne ekosystemy

| Nauki przyrodnicze
Dawn Endico, CC

Rosnące temperatury gleby znacząco wpływają na łańcuchy pokarmowe, wygląd oraz skład chemiczny zbiorników wodnych, do których jesienią spadają liście.

Naukowcy z Dartmouth College chwalą się, że to jedno z pierwszych rygorystycznie zaplanowanych badań nad wpływem ocieplenia klimatu na wymianę składników odżywczych i organizmów między ekosystemami.

Jesienią 2012 r. naukowcy zbierali liście klonu czerwonego (Acer rubrum) z poletek na terenie Harvardzkiego Lasu Eksperymentalnego w północno-środkowym Massachusetts, gdzie glebę podgrzewano albo pozostawiano w spokoju. Później wrzucali je do eksperymentalnych 167-l zbiorników słodkowodnych (ang. mesocosm) z planktonowymi sieciami pokarmowymi, składającymi się z zooplanktonu, glonów i bakterii. W ten sposób uzyskali 3 typy zbiorników: 1) bez liści, 2) z podgrzanymi liśćmi i 3) z liśćmi o temperaturze otoczenia.

Na dalszym etapie studium śledzono zjawiska fizyczne, chemiczne i biologiczne, które zachodziły do momentu zamarznięcia "jeziorek" 6 tygodni później.

Okazało się, że ogrzanie gleby spowodowało 2-krotny spadek zawartości fosforu w liściach. Dodanie "podgrzanych" liści do wody wiązało się ze spadkiem poziomu fosforu, rozpuszczonego węgla organicznego (ang. dissolved organic carbon) oraz gęstości bakterii, poprawiła się za to przejrzystość wody i 3-krotnie rosła liczebność wchodzących w skład zooplanktonu wioślarek (Cladocera).

ocieplenie klimatu gleba temperatura ekosystem łańcuch pokarmowy wymiana liście klon czerwony