Wypadek motocyklowy doprowadził do rotacji serca

| Medycyna
paisley's such a nice girl, CC

Gdy pewien 48-latek trafił po wypadku motocyklowym na oddział ratunkowy szpitala w Padwie, lekarze stwierdzili, że jego serce znajduje się po prawej stronie. Osłuchiwanie i EKG sugerowały zwykłą dekstrokardię i dopiero rtg. klatki piersiowej i tomogram ujawniły prawdziwą przyczynę - lewostronną odmę prężną. Powietrze gromadzące się w jamie opłucnej sprawiło, że serce obróciło się o 90 st. w prawo.

Mężczyzna doznał stłuczenia płuc, miał też złamane żebra. Na tomogramie całego ciała widać było prawostronną rotację aorty i pnia płucnego, a także obu przedsionków. Pacjentowi usunięto pękniętą śledzionę oraz wykonano lewostronny drenaż opłucnowy. Dobę po drenażu serce znajdowało się w oryginalnym (lewostronnym) położeniu.

Niezwykły przypadek opisano w artykule opublikowanym w New England Journal of Medicine.

odma prężna wypadek śródpiersie serce przesunięcie powrót żylny Padwa