Pacjent z olbrzymim prawym przedsionkiem

| Medycyna

U 57-letniego mężczyzny, który zgłosił się do szpitala z obrzękiem kończyn, tomografia komputerowa ujawniła olbrzymi prawy przedsionek. Z raportu opublikowanego w New England Journal of Medicine wynika, że przez to serce zajmowało aż 82% klatki piersiowej.

Wskaźnik serce/klatka piersiowa (wskaźnik CTR, od ang. cardiothoracic ratio) wynosił w tym przypadku 0,82. Wyliczając CTR, poprzeczny wymiar serca dzieli się przez poprzeczny wymiar klatki piersiowej. Prawidłowy CTR jest mniejszy od 0,5, co oznacza, że serce zajmuje poniżej 50% szerokości klatki piersiowej.

Izolowane powiększenie prawego przedsionka to bardzo rzadki przypadek. Lekarze uważają, że u 57-latka to wada wrodzona, powodująca niedomykalność zastawki trójdzielnej i prawostronną niewydolność serca. Zazwyczaj jest ona diagnozowana w dzieciństwie. W tym przypadku tak się jednak nie stało.

Z powodu migotania przedsionków choremu podano doustny antykoagulant. Pacjent dobrze zareagował na wdrożone leczenie. Rok po wizycie w Szpitalu księcia Karola w Brisbane jego stan jest stabilny.

olbrzymi prawy przedsionek serce wskaźnik serce/klatka piersiowa CTR