Olejek rozmarynowy poprawia pamięć roboczą dzieci

| Psychologia
tonrulkens (Ton Rulkens), CC

Ekspozycja na zapach olejku rozmarynowego może znacząco poprawić pamięć roboczą u dzieci.

Nasze wcześniejsze badanie pokazało, że zapach olejku rozmarynowego może poprawić funkcjonowanie poznawcze u zdrowych dorosłych. Wiedząc, jak ważna jest pamięć robocza dla osiągnięć szkolnych, chcieliśmy sprawdzić, czy podobne skutki uda się uzyskać u dzieci w warunkach klasy szkolnej - wyjaśnia dr Mark Moss z Uniwersytetu Northumbrii.

W sumie eksperyment objął 40 dzieci w wieku 10-11 lat, które wykonywały w klasie różne zadania intelektualne. Losowano je do grupy, gdzie w pomieszczeniu przez 10 min rozpylano olejek rozmarynowy i do grupy kontrolnej, w przypadku której klasa była "bezzapachowa".

Dzieci badano pojedynczo. Podczas testu siedziały przy ławce naprzeciw nauczyciela. Po przedstawieniu się uczniowi nauczyciel mówił: "Jesteś tu, by zagrać w różne gry pamięciowe. Nie denerwuj się, proszę, ale daj z siebie wszystko, by zapamiętać, co do ciebie powiem".

Okazało się, że dzieci z pokoju pachnącego rozmarynem osiągały znacząco lepsze wyniki. Największą różnicę w punktacji odnotowano w zadaniu polegającym na przypominaniu słów.

Na razie nie wiadomo, czemu i jak rozmaryn działa w ten sposób. Możliwe, że aromaty wpływają na aktywność elektryczną mózgu lub że podczas ekspozycji dochodzi do wchłaniania aktywnych farmakologicznie substancji. Wiemy, że słaba pamięć robocza wiąże się ze słabymi osiągnięciami szkolnymi, a nasze odkrycia wskazują na prosty sposób zapobiegania temu zjawisku. Przyszedł czas na testy zastosowania aromatu w warunkach edukacyjnych na dużą skalę - podsumowuje Moss.

olejek rozmarynowy pamięć robocza dzieci Mark Moss