Jak powinna wyglądać profesjonalna opieka medyczna nad osobą starszą?

mediccentre.pl

Starzenie się społeczeństwa – ewidentnie widoczny trend – sprawia, że coraz częściej pada pytanie o to, jak powinna wyglądać właściwa i w pełni profesjonalna opieka medyczna nad seniorami. Kluczową kwestią wydaje się tu być indywidualizacja – osoba starsza powinna być leczona ściśle pod kątem bardzo precyzyjnie wykonanej diagnostyki.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce żyje ponad 2,5 miliona osób powyżej 65 roku życia. Oczywiście wiek ten nie jest równoznaczny ze starością – w przeciwieństwie do ubiegłych dekad, to raczej czas często niemałej aktywności. Niemniej jednak na starzenie społeczeństwa można spojrzeć inaczej – kwestii zapewnienia opieki przez młodsze pokolenia. To tym bardziej ważne, że prognozy demograficzne wskazują na ciągły wzrost tego wskaźnika, co wiąże się z przedłużającą się średnią długością życia i starzeniem się społeczeństwa. Sprawia to, że zagadnienie opieki nad seniorami staje się coraz bardziej kluczowe.

Najczęstsze problemy zdrowotne seniorów

Monitoring zdrowia osób starszych musi obejmować maksymalnie szerokie zestawienie badań. Diagnostyka odgrywa tu szczególnie ważną rolę – świetnie sprawdzają się pod tym kątem prywatne pakiety medyczne dla seniorów. Analizując np. platformę www.mediccentre.pl zauważyć można, jak – w zależności od budżetu – można dostosować poziom tego typu świadczeń do osoby chorej, ale też tej, dla której ważne są regularnie wykonywane badania.
To tym bardziej ważne, że pakiety medyczne można w miarę możliwości dostosować do bieżących problemów zdrowotnych. Do najczęściej spotykanych schorzeń osób starszych należą obecnie:

 1. Choroby układu krążenia – sugerowany lekarz: kardiolog
 2. Osteoporoza - reumatolog, ortopeda
 3. Choroba Alzheimera - neurolog, geriatra
 4. Nowotwory - onkolog
 5. Choroba Parkinsona - neurolog
 6. Cukrzyca typu 2 - diabetolog
 7. Choroby układu oddechowego - pulmonolog
 8. Zaburzenia wzroku - okulista
 9. Choroby układu pokarmowego - gastroenterolog
 10. Depresja i inne zaburzenia psychiczne - psychiatra, psycholog

Jak wygląda to w praktyce? Szacuje się, że obecnie ok. 60% zgonów wśród osób starszych jest spowodowanych chorobami serca i układu krążenia. Z kolei drugą najczęstszą przyczynę zgonów wśród seniorów – to 25% wszystkich przypadków – stanowią nowotwory. Dużym problemem są też choroby układu oddechowego – np. na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc cierpi ok 10% w wieku 70 lat.
Od lat problemem i wyzwaniem jest cukrzyca typu 2. Szacuje się, że w Polsce około 15% osób powyżej 65 roku życia cierpi na nią lub schorzenia powiązane.
Z kolei wyraźne różnice widać w kontekście osteoporozy. Tu odczuwalna jest zależność od płci. Ta choroba dotyka około 30% kobiet i 12% mężczyzn w wieku powyżej 65 lat.

Diagnotyka a opieka medyczna nad seniorami

Jakie badania diagnostyczne powinna mieć regularnie realizowane osoba starsza w rodzinie? Kluczowe są tu nie tylko szerokość takich analiz, ale też cykliczność – dla regularnego porównywania danych i wyciągania wniosków dotyczących potencjalnych zmian w organizmie. Można w tym kontekście założyć, że diagnostyka zdrowotna seniora powinna obejmować profilaktykę oraz regularne badania takie jak:

 • lipidogram
 • poziom glukozy
 • pomiar ciśnienia krwi
 • densytometria
 • okulistyka

Interpretując wyniki, ważne jest uwzględnienie indywidualnego stanu zdrowia, stylu życia i historii chorób pacjenta.

Wiek odgrywa duże znaczenie

Należy w tym kontekście pamiętać, że każde wyniki badań dla osób starszych interpretować trzeba w pełni indywidualnie. Przykładem mogą być wskaźniki morfologii dla osoby w wieku 60 i 80 lat: W takim przypadku hemoglobina osoby w wieku 60 lat powinna wynosić ok. 13,8-17,2 g/dl (mężczyźni), 12,1-15,1 g/dl (kobiety). Z kolei w wieku 80 lat wartości te mogą być lekko obniżone.

Wszystkie te statystyki mogą się różnić w zależności od regionu i innych czynników, takich jak styl życia, dieta i dostęp do opieki zdrowotnej. Również warto pamiętać, że te liczby mogą się zmieniać w czasie, więc zawsze najlepiej jest korzystać z najnowszych danych dostarczonych przez wiarygodne źródła, takie jak ministerstwa zdrowia czy organizacje badawcze.
Reasumując: opieka nad zdrowiem seniora wymaga świadomego podejścia i regularnej kontroli. Niezbędne są zarówno odpowiednie badania diagnostyczne, jak i specjalistyczna opieka medyczna. Właściwa profilaktyka i wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych mogą znacząco wpłynąć na jakość życia w starszym wieku.

opieka medyczna osoba starsza