Przeciwciała na osteoporozę

| Medycyna
Thomas Mueller, University of Würzburg

W terapii osteoporozy zaleca się odpowiednią dietę i ćwiczenia. Dalszej utarcie masy kostnej zapobiegają też leki. Szukając lepszych metod, naukowcy skupiają się ostatnio na sklerostynie - białku wydzielanym przez osteocyty, które hamuje proces kościotworzenia - i atakujących je przeciwciałach.

Pierwsze testy kliniczne przeciwciała firm Amgen i UCB dały obiecujące rezultaty, zwiększyła się bowiem masa kostna pacjentów. Badania są kontynuowane w kilku ośrodkach, w tym w Würzburgu, Monachium i Dreźnie.

Zespół dr. Vereny Boschert z Uniwersytetu w Würzburgu skrystalizował przeciwciało przeciw sklerostynie i szczegółowo przeanalizował sposób jego działania.

Naukowcy z Würzburga współpracują z partnerami z przemysłu, m.in. firmą AbD-Serotec. W ten sposób stworzono 10 obiecujących przeciwciał. Po testach w hodowlach komórkowych okazało się, że jedno z nich (AbD09097) skutecznie neutralizuje sklerostynę.

Analizując chemię peptydu i przeprowadzając spektroskopię magnetycznego rezonansu jądrowego NIMR), naukowcy przyglądali się epitopom. Dzięki temu mogli spróbować wydedukować miejsce wiązania przeciwciała i sklerostyny.

Dotąd byliśmy w stanie określić strukturę samego przeciwciała - opowiada Boschert, dlatego następnym krokiem będzie skrystalizowanie przeciwciała ze sklerostyną lub fragmentu wiążącego.

osteoporoza przeciwciała AbD09097 sklerostyna kościotworzenie Verena Boschert