Zewnętrzne oświetlenie nocą wiąże się z wyższym ryzykiem raka piersi

| Medycyna
oparrish (Owen Parrish), CC

Kobiety, które żyją na obszarach z wysokim poziomem oświetlenia zewnętrznego nocą, są bardziej zagrożone rakiem piersi. Korelacja jest silniejsza u pań pracujących na nocne zmiany.

W [...] zindustrializowanym społeczeństwie sztuczne oświetlenie jest niemal wszędobylskie. Nasze wyniki sugerują, że rozpowszechniona ekspozycja na oświetlenie zewnętrzne w czasie godzin nocnych może stanowić nowy czynnik ryzyka raka piersi - podkreśla prof. Peter James z Harvardzkiej Szkoły Medycznej.

Wcześniejsze badania sugerowały, że nocna ekspozycja na światło może prowadzić do obniżonego poziomu hormonu melatoniny, co zaburza rytmy okołodobowe i w ten sposób podwyższa ryzyko raka piersi.

W ramach nowego, bardzo rozbudowanego studium analizowano dane niemal 110 tys. kobiet (109.672), uczestniczek Nurses' Health Study II, z okresu między 1989 a 2013 r. Naukowcy zestawiali zdjęcia satelitarne wykonane nocą z adresami kobiet. Brali też pod uwagę pracę na nocne zmiany. Po 2.187.425 osobolatach zidentyfikowano 3549 przypadków raka piersi.

Okazało się, że w przypadku kobiet z najwyższym poziomem zewnętrznego oświetlenia nocą (z górnego kwintyla) ryzyko raka piersi było aż o 14% wyższe niż u kobiet z dolnego kwintyla. Gdy rósł poziom nocnego oświetlenia, rósł także współczynnik zachorowalności na raka sutka.

Związek między oświetleniem zewnętrznym a rakiem piersi występował wyłącznie u kobiet w wieku przedmenopauzalnym, byłych lub obecnych palaczek. Korelacja była silniejsza u kobiet pracujących na nocną zmianę, co sugeruje, że ekspozycja na oświetlenie zewnętrzne nocą i nocne zmiany przyczyniają się łącznie do ryzyka raka sutka (najprawdopodobniej zaburzając rytmy okołodobowe/zegar biologiczny). By potwierdzić rezultaty i sprecyzować mechanizmy, jakie mogłyby wchodzić w grę, należy, wg Amerykanów, przeprowadzić kolejne badania.

oświetlenie zewnętrzne noc ekspozycja rak piersi ryzyko czynnik ryzyka Peter James