Otyłość - światowy problem

joe_13

Nadmierna masa ciała stanowi czynnik ryzyka przewlekłej niewydolności nerek i kamicy nerkowej. U tych osób diagnozuje się częściej nykturię i dysfunkcję mięśni dna miednicy, ogniskowe i segmentalne stwardnienie kłębuszków nerkowych. U osób otyłych częściej zauważa się zaburzenia płodności w porównaniu z osobami o prawidłowym BMI.  Otyłość odpowiada za  6% bezpłodności spowodowanej zmianami hormonalnymi, będącymi efektem nadmiaru tkanki tłuszczowej w organizmie. U otyłych kobiet trudniej jest wykonać badanie ultrasonograficzne w celu ustalenia terminu porodu, czy też wykrycia wad u rozwijającego się płodu. Częściej też ciąże u kobiet z otyłością w porównaniu z kobietami o prawidłowym BMI kończą się cięciem cesarskim.

Otyłość jest istotnym czynnikiem środowiskowym zwiększającym zapadalność na nowotwory złośliwe. 10% zgonów z powodu nowotworów u osób niepalących jest związany z otyłością. Do najważniejszych postaci raka, w których nadmiar masy ciała odgrywa główna rolę czynnika ryzyka, należą nowotwory złośliwe płuca, sutka, stercza, jelita grubego, jajnika, macicy, nerki oraz pęcherzyka żółciowego, chłoniaki ziarnicze, białaczka, szpiczak mnogi.

Przeprowadzone badania dostarczają dowodów potwierdzających zwiększoną częstość przewlekłych bólów głowy u osób z wysokimi wartościami BMI, zwiększoną częstość napadów migreny i jej nasilenia wraz ze wzrostem BMI. U otyłych częściej diagnozuje się zaburzenia psychologiczne, takie jak: zaburzenia odżywiania oraz lękowe, depresję, niską samoocenę oraz mogące pojawić się zachowania obsesyjne związane z obniżeniem masy ciała.

Proces leczenia otyłości jest niezwykle trudnym i kosztownym wyzwaniem, wymagającym współpracy wielu wysokokwalifikowanych specjalistów. Zwiększenie działań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia, dokonanie zmian w sposobie żywienia i przekonań konsumenckich w skali społecznej i indywidualnej, może uchronić wiele ludzi przed ryzykiem utraty zdrowia i życia wielu osób na świecie.

otyłość choroby tłuszcz masa ciała