Jeszcze jedna szansa dla otyłych

| Medycyna
didbygraham, CC

Połączenie leku na otyłość, migrenę i epilepsję pozwala uzyskać aż 10-procentowy spadek wagi. Do takich wniosków doszli po rocznych badaniach uczeni z Duke University Medical Center. Zauważyli też, że połączenie fenterminy (lek na otyłość) i topiramatu (lek na epilepsję i migrenę) znacząco obniża ciśnienie krwi oraz hemoglobiny glikowanej. U osób biorących udział w eksperymentalnej terapii zauważono też poprawę wyników cholesterolu, trójglicerydów oraz markerów zapalnych.

Pacjenci otrzymujący taką kombinację leków wykazywali średnio o 8,6 procenta większy spadek wagi, niż pacjenci przyjmujący placebo. Tak duży spadek wagi, w połączeniu ze znacznym spadkiem czynników ryzyka chorób serca to potencjalnie bardzo duży postęp - mówi Kishore M. Gadde, dyrektor programu badań nad otyłością na Duke University.

Badania przeprowadzono w 93 ośrodkach i wzięło w nich udział 2487 pacjentów, których BMI wynosiło od 27 do 45 i u których występowały co najmniej dwie choroby, np. cukrzyca i choroba serca.

Badania prowadziła firma Vivus, która chce uzyskać akceptację FDA dla nowej terapii, nazwanej roboczo Qnexa. W październiku ubiegłego roku FDA odrzuciła wniosek o dopuszczenie terapii, domagając się dodatkowych danych. W marcu 2011 Agencja wydała ostrzeżenie dotyczące zażywania topiramatu przez kobiety w ciąży. Lekarstwo zwiększa ryzyko urodzenia dziecka z rozszczepem podniebienia i/lub rozszczepem wargi.

Tymczasem, jak mówi Gadde, podczas testów klinicznych Qnexa w ciążę zaszły 34 pacjentki. Wszystkie dzieci urodziły się zdrowe. Ponadto, jak zauważa naukowiec, terapia nie będzie przeznaczona dla kobiet w ciąży, gdyż nie powinny się one w tym czasie odchudzać.

W czasie badań pacjenci byli losowo podzieleni na trzy grupy. Pierwsze otrzymywała raz dziennie doustnie 7,5 miligrama fenterminy oraz 46 miligramów topiramatu CR. U tej grupy zanotowano średni spadek wagi o 7,8%. W drugiej grupie, gdzie pacjentom podawano doustnie 15 miligramów fenterminy i 92 miligramy topiramatu CR spadek wagi wyniósł średnio 9,8%. Grupa otrzymująca placebo schudła średnio o 1,2%.

U wszystkich grup zanotowano 4% przypadków depresji. Natomiast przypadki lęku i niepokoju zauważono u 3% osób z pierwszej grupy, 5% z grupy drugiej oraz 8% z grupy trzeciej.

Naukowcy sądzą, że ich terapia działa poprzez zmniejszenie uczucia głodu i zwiększenie uczucia sytości. Nie wykluczają jednak jakiegoś pozytywnego wpływu na poziom glukozy. Okazało się bowiem, że w czasie terapii na cukrzycę zachorowało więcej osób z grupy biorącej placebo, niż z grup przyjmujących leki. Ponadto więcej osób spośród przyjmujących fenterminę i topiramat mogło odstawić przyjmowane leki przeciwcukrzycowe oraz środki na obniżenie ciśnienia.

Doktor Gadde uważa, że nowa terapia uchroni wiele osób, u których nie działały inne metody prowadzące do spadku wagi, przed najbardziej drastyczną z nich - operacją bariatryczną.

otyły Vivus Qnexa fentermina topiramat