Dowód wdzięczności Darwina

| Nauki przyrodnicze
Joakim Engel, Statens Natuhistoriske Museum

Naukowcy z kopenhaskiego Muzeum Historii Naturalnej odkryli kolekcję pąkli (Balanus), podarowaną w 1854 r. przez Karola Darwina duńskiemu biologowi Johannowi Steenstrupowi.

Mieliśmy takie małe marzenie, że uda nam się znaleźć coś, co Darwin pożyczył od Steenstrupa [...]. Skończyliśmy jednak z czymś o wiele lepszym - podkreśla Hanne Strager.

Analiza korespondencji wykazała, że ojciec teorii ewolucji nie tylko zwrócił pożyczone pąkle, ale i dołączył dowód wdzięczności - skrzynkę z dodatkowymi 77 przedstawicielami rodzaju Balanus. Pisząc do kolegi, Darwin wspominał o liście, którą później odnaleziono w papierach Steenstrupa w muzealnym archiwum. Co istotne, większość kolekcji (55 gatunków) udało się zgrupować.

W przyszłym miesiącu kopenhaskie muzeum otwiera największą wystawę w swojej historii. Zostanie na niej pokazany nowy duński dinozaur Misty. Nie zabraknie także Darwinowskiego prezentu.

pąkle prezent Karol Darwin Japetus Steenstrup Muzeum Historii Naturalnej Kopenhaga Hanne Strager