Czysta energia z paliw kopalnych jest możliwa?

| Technologia
Rybson, sxc.hu

Na Ohio State University trwają prace, których celem jest stworzenie technologii pozwalających na zamianę paliw kopalnych i biomasy w energię bez emitowania CO2 do atmosfery.

Naukowcy z Ohio opublikowali w piśmie Energy & Environmental Sience dwa artykuły na ten temat. W pierwszym opisują proces, podczas którego gaz łupkowy zmieniany jest e metanol i benzynę, a w procesie tym zużywa się dwutlenek węgla. Proces ten można zastosować też do węgla i biomasy, a w odpowiednich warunkach nie tylko zużywa się cały dwutlenek węgla powstający podczas procesu, ale pobiera się dodatkowy z zewnętrznego źródła.

W drugim z artykułów uczeni informują, że znacząco wydłużyli czas życia cząstek biorących udział w reakcji pozwalającej na konwersję węgla i innych paliw w energię elektryczną i inne użyteczne produkty. Postęp jest na tyle duży, że nowa metoda może okazać się ekonomicznie opłacalna.

Co więcej opracowano też i opatentowano metodę tworzenia gazu syntezowego, która jest o połowę tańsza od dotychczas stosowanych metod.

Energia odnawialna to przyszłość. Jednak potrzebujemy technologii okresu przejściowego, takiej, która pozwoli nam na produkcję czystej energii przez najbliższe 30 lat lub więcej, do czasu aż energia wiatrowa i słoneczna się rozpowszechnią, mówi profesor Liang-Shih Fan, jeden z autorów badań.

paliwa kopalne czysta energia emisja dwutlenek węgla atmosfera