Nadmierna waga upośledza pamięć epizodyczną

| Psychologia
LifeSupercharger, CC

Nadmierna waga ciała upośledza pamięć epizodyczną, inaczej pamięć zdarzeń. Autorzy publikacji z Quarterly Journal of Experimental Psychology dywagują, że mniej żywe wspomnienia ostatnich posiłków mogą prowadzić do przejadania. Inne systemy pamięciowe wydają się działać prawidłowo.

W badaniu zespołu dr Lucy G. Cheke z Uniwersytetu w Cambridge wzięło udział 50 osób w wieku 18-35 lat ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) wynoszącym od 18 do 51. Choć próba była mała, uzyskane wyniki stanowią poparcie dla wcześniejszych badań, które pokazywały, że nadmierna waga może się wiązać ze zmianami w strukturze i działaniu mózgu, a także zdolności do optymalnego wykonania pewnych zadań. Otyłość skorelowano np. z dysfunkcją hipokampa, centrum pamięci i uczenia, oraz płatów czołowych, odpowiadających za podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów i emocje.

Brytyjczycy podkreślają, że ze względu na epidemię otyłości coraz ważniejsze staje się zrozumienie czynników, które regulują nasze jedzenie. Choć wiadomo, że pewną rolę odgrywają hormony, coraz ważniejsze wydają się zmienne psychologiczne; ostatecznie jemy, gdy rozkojarzamy się, pracując lub oglądając telewizję. Niekiedy radzimy sobie także w ten sposób z emocjami. Poza tym coraz częściej dostrzegamy, że istotna jest pamięć, a zwłaszcza pamięć epizodyczna [...]. To, jak żywo pamiętamy np. dzisiejszy lunch, wpływa [bowiem] na stopień odczuwanego głodu i prawdopodobieństwo sięgnięcia [nieco] później po czekoladowy batonik.

Podczas eksperymentu ochotnicy wzięli udział w komputerowym teście pamięciowym, przypominającym poszukiwanie skarbu (Treasure-Hunt Task). Zadanie polegało na ukryciu na przestrzeni "2 dni" w pewnej scenerii, np. pustyni z palmami, serii obiektów. Potem psycholodzy pytali, jakie rzeczy badani schowali, gdzie i kiedy. Ogólnie okazało się, że istnieje związek między wyższym BMI a gorszymi wynikami w zadaniu; osoby otyłe uzyskiwały 15% mniej punktów niż szczupli badani.

Ekipa z Uniwersytetu w Cambridge sugeruje, że zauważonym wcześniej zmianom strukturalnym i funkcjonalnym w mózgach ludzi z wyższym BMI mogą towarzyszyć problemy z utworzeniem i/lub wydobyciem wspomnień epizodycznych. Ponieważ w studium wzięli udział młodzi dorośli, coraz więcej dowodów świadczy o tym, że związane z otyłością zaburzenia poznawcze występują już na wczesnych etapach życia.

Jako że studium miało pilotażowy charakter, trzeba przeprowadzić badania zakrojone na szerszą skalę, które pokażą, czy wyniki można generalizować i czy odnoszą się one nie tylko do warunków eksperymentalnych, ale i z życia wziętych.

Sugerujemy, że wyższy wskaźnik masy ciała oznacza zmniejszenie żywości wspomnień. [W żadnym razie] nie oznacza to [jednak] luk pamięciowych czy amnezji. Badania na rolą pamięci w odżywianiu pokazują, że opisane zjawiska mogą upośledzać zdolność do wykorzystania wspomnień w regulacji jedzenia.

pamięć epizodyczna pamięć zdarzeń wskaźnik masy ciała BMI regulacja odżywianie otyłość nadwaga dr Lucy G. Cheke