Nadmierny wypas zwierząt w rezerwacie zniszczył 1/3 habitatu pand

| Nauki przyrodnicze
Binbin Li

Wzmożony wypas zwierząt hodowlanych w chińskim rezerwacie Wanglang zniszczył 1/3 habitatu pandy wielkiej w parku.

Binbin Li

Zniszczenie habitatu koreluje z 9-krotnym wzrostem liczebności stad w parku na przestrzeni ostatnich 15 lat.

Zwiększenie liczebności wolno przemieszczających się zwierząt w obrębie lasów rezerwatu fatalnie wpłynęło na bambusy, które stanowią 99% diety pand. Co gorsza, nadmierny wypas ograniczył regenerację tych roślin. Lokalna ludność wypuszcza swoje zwierzęta i pojawia się tylko 2 razy w miesiącu, by podać im sól. Nic więc dziwnego, że żerują one na bambusach przez cały rok, a zwłaszcza zimą - podkreśla prof. Binbin Li z Duke University.

Rezerwat Wanglang znajduje się w górach Min Shan w prowincji Syczuan, gdzie żyje największa populacja pand w Chinach.

Zespół Li przeanalizował dane z monitoringu z 20 lat. Przyglądano się zmianom rozkładu przestrzennego bambusów, pand i zwierząt hodowlanych w obrębie parku. Dzięki temu naukowcy mogli modelować, gdzie wystąpiła degradacja bądź utrata habitatu pand. Przemieszczanie zwierząt hodowlanych śledzono dzięki obrożom GPS.

Długoterminowy monitoring pokazuje, że pandy są wypłaszane z obszarów silnie wykorzystywanych przez zwierzęta hodowlane, głównie z dolin. Tymczasem niżej położone rejony są kluczowe dla pand, szczególnie zimą i wiosną - opowiada prof. Stuart Pimm.

Naziemne obserwacje aktywności pand w dolinach potwierdzają wyniki generowane przez model. W ostatnich latach odkryliśmy o wiele mniej znaków [obecności] pand w tych okolicach - podkreśla Luo Chunping z parku Wanglang.

Jeśli wypas bydła nadal nie będzie kontrolowany, stracimy wiele zdatnych dla pand habitatów (a w ostatnich dekadach włożyliśmy tyle wysiłku w ich ochronę) - dodaje Li.

Autorzy publikacji z pisma Biological Conservation podkreślają, że wiele czynników skłoniło miejscowych do wzmożonego wykorzystania obszarów parku. Wspominają m.in. o zakazie wycinki i nakazie przywrócenia lasu na stromych stokach, wykarczowanych wcześniej pod uprawy. Zespół uważa, że do obserwowanego zjawiska mogło się przyczynić zwiększone zapotrzebowanie na mięso na lokalnych rynkach, spadek ruchu turystycznego po trzęsieniu ziemi z 2008 r. czy niejasne rządowe zasady co do finansowego wynagradzania rolników wycofujących swoje zwierzęta z lasów.

Naukowcy pracują z zainteresowanymi stronami, by lepiej zrozumieć socjoekonomiczne pobudki wzmożonego wypasu bydła w ostatnich latach. Zależy im również na znalezieniu rozwiązań.

Takie problemy nie są unikatowe dla naszego rejonu badawczego. Występują we wszystkich pandzich rezerwatach i habitatach - twierdzi Li. Zamiast po prostu zakazywać wypasu zwierząt, musimy wytypować alternatywne metody zarobkowania. W rozmowach lokalna ludność optowała np. za turystyką czy pracą przy zarządzaniu lasem. Do naszych celów należą zmniejszenie liczebności bydła w habitatach pand, wprowadzenie lepszych metod hodowli, a także znalezienie równowagi między ochroną niedźwiedzi i lokalnym rozwojem.

panda wielka habitat zniszczenie zwierzęta hodowlane wypas bambusy rezerwat Wanglang Binbin Li