Samce pandy są płodne okresowo

| Nauki przyrodnicze
mozzercork, CC

Wyniki 3-letnich badań pand wielkich wskazują, że sezonowość rozrodu występuje nie tylko u samic, ale również u samców.

Wiadomo, że w przypadku samic estrus, czyli ruja właściwa, ma miejsce tylko raz w roku między lutym a majem i trwa od 24 do 72 godzin. Fizjologią i zdolnością rozrodczą samców zajęło się zaledwie kilka zespołów badawczych, w dodatku, jak twierdzą autorzy najnowszego raportu opublikowanego przez Biology of Reproduction, żadne ze studiów nie objęło próby większej niż 2 osobniki.

Doktorzy Coopper Aitken-Palmer ze Smithsonian Conservation Biology Institute, Rong Hou z Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding i inni analizowali przypadki 8 samców pandy wielkiej z ośrodka rozrodu w Chinach. Naukowcy śledzili sezonowe zmiany w poziomie androgenów w odchodach, zagęszczeniu plemników w ejakulacie, wielkości jąder oraz częstości przejawiania zachowań rozrodczych (np. wokalizacji czy zaznaczania zapachowego).

Rozmiar jąder, stężenie androgenów w odchodach, koncentracja plemników oraz natężenie zachowań rozrodczych wzrastały od okresu przedrozrodczego (trwającego od 1 października do 31 stycznia) do wczesnego okresu rozrodczego (1 lutego-21 marca). Wielkość jąder i zagęszczenie plemników w ejakulacie były największe w okresie od 22 marca do 15 kwietnia, gdy maksymalny poziom osiągały także zachowania rozrodcze samic.

Częstość samczych zachowań reprodukcyjnych i stężenie androgenów w fekaliach zaczynały spadać w szczycie rozrodu. Proces był kontynuowany w późnym sezonie rozrodczym od 16 kwietnia do 31 maja; powrót do najniższego poziomu następował w okresie nierozrodczym między 1 czerwca a 30 września. Jądra się obkurczały, a w ejakulacie nie było plemników.

Skoordynowane zmiany w wielkości jąder, wytwarzaniu androgenów, liczebności plemników i zachowaniach płciowych występują w wydłużonym interwale, co zapewne pozwala się przygotować na krótki i "kapryśny" estrus partnerek.

panda wielka sezonowość rozrodu samce samice estrus ruja właściwa ejakulat plemniki