Zanieczyszczenie zmienia śpiew ptaków

| Nauki przyrodnicze
Brendan Lally, CC

Ptaki z doliny rzeki Hudson zmieniają swoje pieśni, a powodem niekonsekwencji wydaje się zanieczyszczenie polichlorowanymi bifenylami (ang. polychlorinated biphenyls, PCBs). Na ich nieszczęście w górze cieku przez dziesięciolecia wytwarzano elektronikę.

Shanthanu Bhardwaj (~Shanth), CC

Doktorzy Sara DeLeon, Timothy J. DeVoogd i Andre A. Dhondt z Uniwersytetu Cornella wyjaśniają, że ptaki śpiewające karmią swoje pisklęta owadami wodnymi (niejednokrotnie zanieczyszczonymi PCBs). Niektóre gatunki żywią się tak również na późniejszych etapach życia, jeśli więc żyją na obszarach skażonych, ich kontakt z polichlorowanymi bifenylami się nasila. Do eksperymentów Amerykanie wybrali 2 gatunki - pasówkę śpiewną (Melospiza melodia) oraz sikorę jasnoskrzydłą (Poecile atricapillus). Mierzono ogólne obciążenie PCBs, sporządzano profile tzw. kongenerów, czyli związków różniących się liczbą i położeniem atomów chloru w szkielecie bifenylu (teoretycznie możliwe jest istnienie 209 takich "odmian", lecz badacze zajęli się tylko 41 z nich), a także przysłuchiwano się pieśniom ptaków.

Nasze wyniki wskazują, że w regionach z wyższym historycznym skażeniem PCBs pasówki śpiewne i sikory jasnoskrzydłe mają we krwi więcej polichlorowanych bifenyli. Gatunki te różniły się znacznie profilami kongenerów. [...] U pasówek występował wyższy odsetek niżej chlorowanych, a u sikor wyżej chlorowanych PCBs. W rejonach skażonych polichlorowanymi bifenylami gatunkowo specyficzny sygnał sikor różnił się znacząco, a najlepszym prognostykiem zmienności wykonania u pasówek okazało się obciążenie kongenerami mono-orto.

 

pasówka śpiewna Melospiza melodia sikora jasnoskrzydła Poecile atricapillus polichlorowane bifenyle PCBs śpiew Sara DeLeon