Automatyczne łączenie wg Microsoftu

| Technologia

Microsoft złożył w amerykańskim Biurze Patentów i Znaków Firmowych (USPTO) wniosek patentowy na technologię, umożliwiającą bezprzewodowe łączenie wielu dowolnych urządzeń na krótkie dystansy. Mogą być w tym celu wykorzystane np. łącza Bluetooth czy Wireless USB. Technologia Microsoftu zakłada, że jeśli ręcznie skonfigurujemy bezprzewodowe połączenie pomiędzy np. pecetem i telefonem komórkowym, to później automatycznie będziemy mogli dołączyć do tego zestawu np. kolejnego peceta. Ma ona być alternatywą wobec rozwiązań już wbudowanych w obecnie wykorzystywane technologie. System Microsoftu rozpoznaje tożsamość użytkownika, co oznacza, że jeśli połączymy nasz telefon z pecetem, to obce osoby zalogowane na komputerze nie uzyskają dostępu do naszego telefonu.

Potencjalne zastosowania opisywanej technologii są bardzo szerokie. Firmy mogłyby łączyć wszystkie firmowe smartfony ze wszystkimi pecetami, bezprzewodowa myszka działałaby automatycznie z wszystkimi komputerami w domu, a słuchawki moglibyśmy bez problemu podłączyć do peceta bez konieczności odłączania ich od telefonu komórkowego.

patent Microsoft połączenie