Amerykanie zreformują prawo patentowe?

| Technologia

Amerykańska Izba Reprezentantów przyjęła pierwszą od pół wieku znaczącą reformę prawa patentowego. To zwycięstwo sektora technologicznego, który od dawna wzywał do zmiany prawa. Nie wiadomo, czy będzie ono pełne, gdyż teraz ustawą Patent Reform Act of 2007 zajmie się Senat.

Do najważniejszych zmian należy zawężenie definicji świadomego naruszenia praw patentowych i ograniczenie wysokości odszkodowania, którego może domagać się poszkodowany. Nowe przepisy przewidują, że odszkodowanie będzie obliczane na podstawie wartości rynkowej technologii do której prawa zostały naruszone. Obecnie jest ono wyliczane na podstawie ogólnej wartości gotowych wdrożonych produktów.

Drugą bardzo istotną zmianą jest wprowadzenie systemu „first-inventor-to-file” w miejsce obowiązującego w USA „first-to-invent”. Administracja USA oraz Urząd Patentowy wypracowały mechanizmy sprawdzania, kto jest pierwszym wynalazcą danej technologii i patenty przyznawane są właśnie takim osobom czy firmom (first-to-invent). Większość krajów nie posiada jednak takich mechanizmów i patent przyznawany jest temu, kto pierwszy złoży wniosek patentowy (first-to-file). Taki też jest standard międzynarodowy.

Istnienie tych różnic powodowało problemy z uznawaniem zagranicznych patentów na terenie USA. Ponadto istniała i ta niedogodność, że firma mogła utracić patent, gdy dopatrzono się, że wcześniej podobna technologia została gdzieś wykorzystana.

Reforma prawa patentowego cieszy się olbrzymim poparciem firm z branży IT. Jesteśmy bardzo zadowoleni. To dobry znak dla przemysłu technologicznego. To naprawdę znaczący krok – mówił w wywiadzie dla serwisu eWeek Mark Bohannon, wiceprezes Stowarzyszenia Przemysłu Software’owego i Informacyjnego.

Z kolei Roger Cochetti, jeden z menadżerów U.S. Public Policy for the Computing Technology Industry Association stwierdził w wydanym oświadczeniu: Dzięki nowym przepisom duże i średnie firmy IT będą lepiej chronione przed patentowymi trollami i kłusownikami. Dzięki temu poprawi się innowacyjność i przybędą nowe miejsca pracy.

Swoje zadowolenie wyrazili też przedstawiciele BSA i Microsoftu.

Niezadowolone są za to firmy z branży biotechnologicznej czy farmaceutycznej.
Wysyłamy sygnał, że amerykańska technologia może być teraz kopiowana bez żadnych konsekwencji – stwierdzili przedstawiciele Coalition for 21st Century Reform, która skupia firmy farmaceutyczne i z branży maszynowej.

Zgadza się z nimi część przedstawicieli Izby Reprezentantów. Ustawa osłabia pozycję amerykańskich wynalazców i ułatwia kradzież technologii takim krajom jak Chiny, Japonia czy Indie – mówi Dana Rohrbacher. Jej zdaniem faworyzuje ona wielkie ponadnarodowe korporacje IT, które same są największymi złodziejami patentów w USA.

patent reforma prawo patentowe