Grzyby zakończyły proces tworzenia węgla kamiennego?

| Nauki przyrodnicze
jacilluch (jacinta lluch valero), CC

W karbonie powstały liczne złoża węgla kamiennego. W pewnym momencie proces ten się zakończył i zgodnie z nową hipotezą, stały za tym grzyby - przodkowie pieczarniaków (Agaricomycetes), którzy zaczęli rozkładać ligninę, uwalniając w ten sposób węgiel.

Dr Igor Grigoriev z Lawrence Berkeley National Laboratory wyjaśnia, że w karbonie szczątki obumarłych roślin opadały na dno bagnistych lagun. Z różnych względów rozkład był wolny, dlatego powstawał torf. Pod wpływem ciśnienia jego warstwy przekształcały się w węgiel. Ok. 300 mln lat temu coś jednak zahamowało ten proces.

Naukowcy podejrzewają, że tajemniczym czynnikiem były grzyby wyposażone w peroksydazy - enzymy rozkładające ligninę. Doszli do takiego wniosku po analizie porównawczej 31 genomów. Korzystając z zegara molekularnego, który pozwalał stwierdzić, kiedy wyewoluowały konkretne grzyby, biolodzy odkryli, że wywołujący białą zgniliznę wspólny przodek Agaricomycetes pojawił się właśnie ok. 300 mln lat temu.

pieczarniaki Agaricomycetes peroksydaza enzym lignina węgiel uwalniać karbon złoża zegar molekularny biała zgnilizna dr Igor Grigoriev