I wśród psów zdarzają się pesymiści

| Nauki przyrodnicze
KopalniaWiedzy.pl

Choć właściwie wszystkie psy bez wyjątku wydają się nam generalnie zadowolone, okazuje się, że są wśród nich i pesymiści.

To ekscytujące badanie, bo mierzy pozytywne i negatywne stany emocjonalne psów obiektywnie i nieinwazyjnie. Daje naukowcom i właścicielom czworonogów wgląd w nastawienie zwierząt i jego zmiany - opowiada dr Melissa Starling z Uniwersytetu w Sydney. Ustalenie tak dokładnie, jak tylko się da, czy dany pies jest optymistyczny, czy pesymistyczny, jest szczególnie pomocne w przypadku psów pracujących czy towarzyszących, ma również ważne następstwa dla dobrostanu zwierząt.

Podczas eksperymentów psy nauczono kojarzenia dwóch różnych (rozdzielonych dwiema oktawami) dźwięków z preferowanym mlekiem bądź tą samą ilością wody. Kiedy czworonogi opanowały to zadanie, zaczęto im prezentować dwuznaczne dźwięki.
Jeśli pies reagował na dwuznaczny dźwięk, pokazywał, że spodziewa się, że przydarzy mu się coś miłego (nazywano go optymistą). Stopień optymizmu określano na postawie charakterystyki dźwięku, przy którym występowała odpowiedź. Bardzo optymistyczny osobnik mógł nawet reagować na dźwięk bardziej przypominający ten zapowiadający pojawienie się wody.

Większość badanych przez nas psów była optymistami, ale jest jeszcze za wcześnie, by mówić, jak to wygląda w populacji generalnej.

Wyniki badania opublikowanego na łamach PLoS ONE pokazują, że optymistyczny pies oczekuje, że wydarzy się więcej dobrych rzeczy niż złych, podejmuje ryzyko i zdobywa dostęp do nagród, podnosi się po porażce (nie zniechęca się drobnymi niepowodzeniami) i próbuje ponownie.

Pies pesymista spodziewa się, że zdarzy się więcej złego niż dobrego, jest ostrożniejszy i unika ryzyka. Szybko poddaje się, gdy coś nie idzie po jego myśli, ponieważ drobne niepowodzenia negatywnie go nastrajają. Jest nie tyle nieszczęśliwy, co najbardziej zadowolony przy status quo i trzeba go zachęcać do próbowania nowych rzeczy.

[Zestresowane porażką] pesymistyczne psy [...] będą skamleć i unikać powtarzania podejścia, podczas gdy psy optymistyczne pozostaną niespeszone i będą próbować nadal. Nasze badanie może pomóc trenerom psów pracujących w wyborze zwierząt najlepiej nadających się do danej roli. [...] Pesymistyczny pies, który unika ryzyka, będzie lepszym psem przewodnikiem, a optymistyczny, uparcie dążący do celu bardziej się nada do wyszukiwania narkotyków czy materiałów wybuchowych.

By sprawdzić, czy miara optymizmu może pomóc w doborze odpowiedniego kandydata do treningu, dr Starling współpracowała z organizacją Assistance Dogs Australia.

To badanie ma potencjał, by kompletnie zmienić sposób oceny dobrostanu zwierząt. Jeśli wiemy, jak optymistyczny lub pesymistyczny jest zwykle czworonóg, da się śledzić zmiany w tym nastawieniu [...]. Można to wykorzystać do monitorowania wpływu otoczenia, np. określania skuteczności jego wzbogacania czy wskazywania konkretnych przyczyn złego/gorszego samopoczucia psa.

pies pesymista optymista nagroda oczekiwać niepowodzenie dr Melissa Starling