Ludzie i psy jednocześnie zaczęli trawić skrobię

| Nauki przyrodnicze
KopalniaWiedzy.pl

Ludzie udomowili psy przed około 15 000 lat. Tym czasie Homo sapiens byli łowcami-zbieraczami, jedli głównie produkty zwierzęce, a towarzyszące im psy żywiły się przede wszystkim resztkami. Przed trzema laty naukowcy ze Szwecji odkryli, że udomowione psy mają więcej od wilków kopii genu AQmy2B. Gen ten jest związany ze zdolnością do trawienia skrobi. Sugeruje to, że psy ewoluowały tak, by łatwiej współistnieć z ludźmi, którzy również mają więcej niż inni mięsożercy kopii tego genu. Późniejsze badania wykazały, że wilki, kojoty i dzikie psy mają jedynie po 2 kopie wspomnianego genu, zatem zdolność psów do trawienia skrobi jest unikatowa.

Teraz zespół uczonych z Francji, Szwecji i Rumunii postanowił sprawdzić, kiedy psy nabyły zdolność trawienia skrobi. Zbadali w tym celu DNA skamieniałych kości i zębów psów oraz wilków które żyły w Eurazji pomiędzy 5 a 7 tysięcy lat temu. Odkryli, że co najmniej cztery psy miały po co najmniej 8 kopii genów. To przeczy dotychczasowym hipotezom mówiącym, że psy zyskały zdolność do trawienia skrobi znacznie później, gdy ludzie zaczęli selekcjonować je, by uzyskać nowe rasy.

Wszystko wskazuje na to, że psy wykształciły zdolność do trawienia skrobi mniej więcej w tym samym czasie co ludzie. Prawdopodobnie było to związane z rozwojem rolnictwa. Dzięki temu psy mogły, przynajmniej częściowo, korzystać ze zbóż uprawianych przez człowieka.

pies skrobia trawienie gen