Psy udomowiono w Europie

| Nauki przyrodnicze
KopalniaWiedzy.pl

Analizy DNA wykazały, że to europejscy łowcy-zbieracze udomowili wilki i doprowadzili do pojawienia się psów przed 20-30 tysiącami lat. Takie wnioski wynikają z najszerzej zakrojonych badań DNA psów i wilków.

Debata nad czasem i miejscem udomowienia psów trwa od dziesięcioleci. Najstarsze znane szczątki zwierząt przypominających psy pochodzą z terenów Europy i Syberii i są datowane na ponad 30 000 lat wstecz. Różne analizy genetyczne wykazywały, że udomowione psy pojawiły się w Europie, Chinach i na Bliskim Wschodzie pomiędzy 10 a 30 tysiącami lat temu.

Jednymi z uczonych, którzy szukają odpowiedzi na pytanie o udomowienie psów są Olaf Thalmann z fińskiego Uniwersytetu w Turku oraz Robert Wayne z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. Naukowcy wraz ze swoim zespołem zsekwencjonowali mitochondrialne DNA pochodzące od 18 psów i wilków. Wiek badanego materiału wynosił od tysiąca do trzydziestu sześciu tysięcy lat. Na podstawie tych danych oraz DNA współcześnie żyjących psów i wilków z całego świata uczeni stworzyli drzewo genealogiczne zwierząt. Wykazało ono, że psy pochodzą z terenu Europy. Niemal wszystkie współcześnie żyjące psy są spokrewnione z dawnymi psami i wilkami ze Starego Kontynentu. Naukowcy stwierdzili, że wspólny przodek psa i wilka żył 18 800 - 32 100 lat temu na terenie Europy.

Uczeni zauważyli też, że szczątki dwóch zwierząt podobnych do psów - jednego z terenu Belgii, drugiego z terenu Rosji - są w niewielkim stopniu spokrewnione z współczesnymi i żyjącymi dawniej wilkami oraz psami. Szczątki te liczą sobie więcej niż 30 000 lat i są jednymi z najstarszych tego rodzaju. Thalmann uważa, że być może ludzie kilkukrotnie próbowali udomowić wilka i dwa powyższe przykłady to rezultaty nieudanych prób.

Z takim wnioskiem zgadza się archeozoolog Jean-Denis Vigne z Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu. Dodaje jednak, że naukowcy wciąż spierają się, czy zagadkowe szczątki należą do psa czy wilka. Wiadomo, że zwierzęta były znacznie większe niż współczesne psy.

Vigne, który od dawna jest zwolennikiem tezy o europejskim pochodzeniu psów mówi, że najnowsze badania nie są rozstrzygające. Nie brano podczas nich pod uwagę szczątków psów, które dawno temu zamieszkiwały Chiny czy Bliski Wschód. Zespół Thalmanna i Wayne'a ma nadzieję, że będzie mógł zbadać również zwierzęta z tych obszarów.

pies wilk łowcy-zbieracze udomowienie Europa