Najstarszy napis z Jerozolimy

| Humanistyka

W Jerozolimie, w pobliżu Wzgórza Świątynnego, odkryto najstarszy alfabetyczny tekst znaleziony na terenie miasta. Wyryto go na dużym pitosie, znalezionym wraz ze szczątkami sześciu innych przez zespół doktora Eilata Mazara. Pitos to rodzaj wielkiego dzbana o beczkowatym kształcie, w którym przechowywano żywność. Inskrypcję wykonano w języku kananejskim. Sam pitos pochodzi z X wieku przed naszą erą, a napis o około 250 lat wyprzedza najstarszy napis hebrajski znany z terenu Jerozolimy.

Napis wykonano przy krawędzi naczynia przed jego wypaleniem. Niestety, naukowcy nie dysponują całym naczyniem, a jedynie jego fragmentami, które wykorzystano do utwardzenia ziemi pod jednym z budynków.

Zdaniem profesora Shmuela Ahituva z Uniwersytetu Ben Guriona, napis nie jest kompletny. Został wykonany w języku protokananejskim lub wczesnym kananejskim pochodzącym z XI wieku przed Chrystusem. Litery o wysokości około 2,5 centymetra, czytane z lewej od prawej, to: m, q, p, h, n, l (prawdopodobnie) oraz n. Taka kombinacja liter nie jest znana z żadnego języka zachodniosemickiego, nie wiadomo zatem, co napis oznacza. Uczeni spekulują, że to imię właściciela pitosa lub opis jego zawartości. Twórcą napisu może być, ich zdaniem, członek plemienia Jebuzytów, które zamieszkiwało w okolicach Jerozolimy i zostało podbite przez króla Dawida.

pitos napis alfabet język kananejski