Elektroniczny papieros skuteczny co najmniej tak samo jak plaster

| Zdrowie/uroda
Michael Dorausch, CC

Jeśli chodzi o skuteczność przy rzucaniu palenia, e-papierosy dają porównywalne rezultaty do plastrów nikotynowych.

Naukowcy z University of Auckland stwierdzili, że w ciągu pół roku od 12-tygodniowego cyklu z e-papierosami lub plastrami abstynencję udawało się zachować podobnemu odsetkowi palaczy.

Zespół prof. Chrisa Bullena zamieścił ogłoszenie w gazecie i dzięki temu zebrał grupę 657 ochotników. Choć nasze wyniki nie pokazywały jasnych różnic między e-papierosami a plastrami w zakresie 6-miesięcznych sukcesów abstynencyjnych, wydaje się, że papierosy elektroniczne były skuteczniejsze w innym wymiarze - jeśli komuś nie udawało się zerwać z nałogiem, pomagały zmniejszyć liczbę wypalanych papierosów. Interesujące jest też to, że ludzie biorący udział w eksperymencie bardziej entuzjastycznie pochodzili do e-papierosów. Za dowód można uznać fakt, że w porównaniu do plastrów, o wiele większa część obu grup z e-papierosem deklarowała, że poleciłaby je krewnym bądź przyjaciołom.

Bullen podkreśla, że choć wyniki są zachęcające, pozostało jeszcze dużo do wyjaśnienia, m.in. w zakresie długoterminowych oddziaływań elektronicznych papierosów.

Nowozelandzkich ochotników podzielono na 3 grupy. Członkom pierwszej (292) zapewniono 3-miesięczny zapas komercyjnych e-papierosów (każdy zawierał ok. 16 mg nikotyny). Druga grupa (również 292-osobowa) została zaopatrzona w 3-miesięczny zapas plastrów nikotynowych. Trzeciej grupie (73-osobowej) dano placebo - e-papierosy bez nikotyny.

Po zakończeniu cyklu rzucania palenia przez pół roku ochotników regularnie badano, by stwierdzić, czy udało im się wytrwać w postanowieniu rzucenia palenia. Stwierdzono, że pod koniec półrocznego okresu całkowitą abstynencję zachowywał co 20. uczestnik studium (ok. 5,7%). Choć odsetek "zwycięzców" był najwyższy w grupie z e-papierosami - 7,3%, w porównaniu do 5,8% w grupie z plastrami i 4,1% w grupie placebo - różnice nie były istotne statystycznie.

Elektroniczne papierosy zapewniały za to korzyści osobom, którym nie udawało się zerwać z nałogiem. Po pół roku dzienne zużycie papierosów spadało o co najmniej połowę w przypadku 57% grupy e-papierosowej (analogiczne zmiany odnotowywano u 41% grupy plastrowej). Po 6 miesiącach 1/3 grupy placebo i e-papierosowej nadal korzystała z urządzeń (w porównaniu do 8% przedstawicieli grupy plastrowej).

Gdy miesiąc po zakończeniu 12-tygodniowego cyklu interwencyjnego pytano, czy ochotnik poleciłby przypisany mu produkt, 9 na 10 członków grup placebo i e-papierosowej twierdziło, że tak. W grupie z plastrami odsetek przekonanych do metody był niższy i wynosił 56%. Pod koniec okresu obserwacyjnego proporcje właściwie się nie zmieniły.

Porównując użytkowników e-papierosów i plastrów, Nowozelandczycy nie odnotowali różnic we wskaźniku niekorzystnych zdarzeń zdrowotnych, a także we wskaźniku poważnych niekorzystnych zdarzeń zdrowotnych.

plastry nikotynowe e-papieros papieros elektroniczny nałóg rzucanie palenia skuteczność Chris Bullen